Soccer24.com

Реклама
Реклама
Реклама
24 Sport network:
Політика конфіденційності

Початкові відомості

Компанія Livesport s.r.o. (надалі «ми», «наш» або «нас») поважає право на конфіденційність особистих даних своїх користувачів (надалі «ви» або «ваш»). Ця інформація про обробку персональних даних (надалі «Інформація») пояснює, як ми збираємо, використовуємо, розкриваємо та захищаємо ваші особисті дані у зв’язку з роботою нашого Веб-сайту, у будь-якій мовній версії або в будь-якому місці (надалі «Веб-сайт»). Ми обробляємо ваші персональні дані у зв’язку з використанням вами Веб-сайту, реєстрацією на ньому, прямим маркетингом і у зв’язку зі збереженням файлів cookie HTTP на вашому пристрої.

 1. Наша компанія та контакти

  1. Ми виступаємо в якості компанії, яка контролює ваші персональні дані. Повна назва компанії - Livesport s.r.o., компанія з обмеженою відповідальністю, зареєстрована за адресою: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Прага 5, Чеська Республіка, реєстраційний номер компанії 27433722, зареєстровано в комерційному реєстрі, що зберігається в Міському суді в Празі, марка C113331.

  2. Наші контактні дані: поштова адреса Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Прага 5, Чеська Республіка, електронна адреса privacy@livesport.eu.

  3. Ми призначили відповідального за захист даних, до якого можна звертатися з усіх питань, пов'язаних з обробкою ваших персональних даних та реалізацією ваших прав, електронною поштою на адресу dpo@livesport.eu.

 2. ОБРОБКА ДАНИХ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-САЙТУ ТА ВАШОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ

  1. Процедура обробки даних при використанні Веб-сайту. Якщо ви використовуєте Веб-сайт, ми обробляємо дані для цілей B і C, зміст яких викладений нижче, включно із записами, які пов’язані з використанням вами Веб-сайту (IP-адреса, Geo IP, дані про операційну систему, тип і версія вашого браузера та налаштування користувача Веб-сайту), які отримуються автоматично, коли ви використовуєте Веб-сайт, а також інформацію про ваш вік, якщо ви надали нам таку інформацію.

  2. Порядок реєстрації та авторизації. Якщо ви створюєте обліковий запис під час використання Веб-сайту або входите на Веб-сайт за допомогою раніше створеного облікового запису з інших наших платформ або ресурсів, ми будемо далі обробляти ваші персональні дані, коли ви використовуєте Веб-сайт для цілей A, B і C, наведених нижче, зокрема:

   1. отримання контактних даних, включаючи електронну адресу, які ви надали нам під час створення облікового запису;

   2. отримання даних про ваш вік, якщо вони потрібні для реєстрації або під час входу в систему;

   3. дані, пов'язані з використанням функцій Bеб-сайту (наприклад, голоси в опитуваннях або улюблені команди);

   4. отримання даних про псевдонімізований ідентифікатор для моніторингу процесу роботи Веб-сайту та реєстрації технічних несправностей, інші псевдонімізовані ідентифікатори, які ми встановили для вашого захисту; у разі обрання реєстрації або входу на Веб-сайт за допомогою наявного облікового запису від третьої сторони (наприклад, вхід за допомогою Facebook, Gmail, Apple), ми також обробляємо ваше ім’я, фотографію та згенерований третьою стороною псевдонімізований ідентифікатор, наданий такою авторизованою третьою стороною для входу в систему.

  3. Мета обробки даних. Ми обробляємо ваші персональні дані в необхідному обсязі для таких цілей:

   • Ціль A: обробка ваших персональних даних необхідна для того, щоб виконувати дії згідно з договором між вами та нами або дозволити нам вжити заходів для укладення такого договору у зв’язку з вашою реєстрацією або входом на Веб-сайт.

   • Ціль В: обробка ваших персональних даних необхідна для технічного забезпечення роботи Веб-сайту, тобто належного та безперебійного функціонування Веб-сайту та відповідного усунення зареєстрованих технічних помилок і подальшої оптимізації (запобігання помилкам) у майбутньому. Ми здійснили оцінку того, чи можливо обробляти ваші персональні дані для цієї цілі, а також провели необхідний дослідження з метою виявлення пропорційності, щодо збалансування ваших інтересів стосовно захисту ваших прав і наших інтересів. Ми дійшли висновку, що ваші інтереси або основні права та свободи щодо захисту ваших персональних даних не можуть переважати законні інтереси з нашого боку, враховуючи той факт, що більшість персональних даних, які ми обробляємо, доступні також для інших цілей, крім того ми використовуємо псевдонімні ідентифікатори, налагодження роботи яких також відповідає інтересам користувача Веб-сайту, і подальша оптимізація Веб-сайту здійснюється в інтересах усіх користувачів Веб-сайту.

   • Ціль C: обробка ваших персональних даних необхідна з метою дотримання наших юридичних зобов’язань, зокрема, у сферах регулювання питань податкового, бухгалтерського та рекламного законодавства.

  4. Правова основа. Правова основа обробки персональних даних для кожної цілі така:

   1. В розумінні цілі A той факт, що така обробка необхідна для виконання договору про надання послуг між вами та нами або для того, щоб ми могли вжити заходів для укладення такого договору в розумінні ст. 6(1)(b) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради Європи від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне розповсюдження таких даних та про скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних) (надалі «Регламент»).

   2. В розумінні цілі B, наш законний інтерес відповідно до ст. 6(1)(f) Регламенту є забезпечення технічної роботи Мобільного додатку.

   3. В розумінні цілі C є дотримання наших юридичних зобов’язань згідно зі ст. 6(1)(c) Регламенту.

  5. Термін зберігання. Ваші персональні дані будуть доступні для використання:

   • В розумінні цілі А протягом трьох (3) років після закінчення вашого договору;

   • В розумінні цілі B протягом терміну дії договору, якщо у вас є створений обліковий запис, або протягом 1 місяця після використання Веб-сайту, якщо у вас немає облікового запису; і

   • В розумінні цілі C протягом такого часу, який необхідний для виконання юридичних зобов’язань відповідно до чинного діючого законодавства.

  6. Інші отримувачі даних. Особи, які супроводжують нашу технічну діяльність, у тому числі ті, хто надають нам послуги хостингу та розробки програмного забезпечення, а також інші компанії в нашій групі (надалі «наша група») можуть бути іншими одержувачами ваших персональних даних. У випадках, коли ми зобов’язані робити це згідно із діючим законодавством, відповідні державні органи також можуть бути додатковими одержувачами ваших персональних даних з метою виконання наших зобов’язань згідно із діючим законодавством.

  7. Ваші права. Відповідно до умов, викладених у Регламенті, і залежно від заявлених цілей, ви маєте право вимагати, щоб ми надали вам доступ до ваших персональних даних, право на виправлення чи видалення ваших персональних даних або обмеження їх обробки та право на перенесення ваших персональних даних. Зверніть увагу, що ми можемо попросити вас підтвердити вашу особу, перш ніж виконати такий запит.

   1. Якщо ви підозрюєте, що обробка ваших персональних даних порушує Регламент, ви маєте право, серед іншого, подати скаргу до контролюючого органу, зокрема до контролюючого органу в державі-члені ЄС, резидентом або працівником якої ви є, або за фактичним місцем розташування ймовірного порушення Регламенту.

   2. Ви маєте право в будь-який час заперечити проти обробки ваших персональних даних в розумінні цілі B. Якщо ви заперечуєте проти обробки ваших персональних даних в розумінні цілі B, ми не будемо далі обробляти ваші персональні дані, якщо не продемонструємо переконливі законні підстави для обробки, які переважають інтереси чи ваші права та свободи, або якщо такі дані необхідні для встановлення, здійснення чи захисту наших правових вимог.

   3. Ви не зобов'язані надавати нам свої персональні дані. Однак надання ваших персональних даних є необхідною вимогою для цілі A, тобто для укладення та виконання договору про надання послуг, і без надання ваших персональних даних договір не може бути укладений або виконаний, і це може перешкодити вам користуватись певними функціями і здійснювати покупки на Веб-сайті, які доступні лише для зареєстрованих користувачів. Обробка ваших персональних даних для цілі C є юридичною вимогою у зв’язку із здійсненням можливих покупок на Веб-сайті.

 3. ОБРОБКА ДАНИХ ПОВ’ЯЗАНА З ПРЯМИМ МАРКЕТИНГОМ ДЛЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

  1. Процедура обробки даних. Якщо ви створюєте обліковий запис на Веб-сайті або входите на Веб-сайт за допомогою раніше створеного облікового запису з інших наших платформ або сервісів, ми маємо право надсилати вам комерційні повідомлення (маркетингові пропозиції) щодо наших власних послуг відповідно до загальноприйнятого законодавства, і для цього ми обробляємо:

   1. контактні дані, включаючи електронну адресу, які ви надали нам під час створення облікового запису;

   2. псевдонімізовані ідентифікатори, які ми встановили для вашого захисту; у разі обрання реєстрації або входу на Веб-сайт за допомогою наявного облікового запису від третьої сторони (наприклад, вхід за допомогою Facebook, Gmail, Apple), ми також обробляємо псевдонімізований ідентифікатор, наданий такою авторизованою третьою стороною для входу в систему

   Ця обробка персональних даних не ґрунтується на вашій згоді, однак ви маєте право в будь-який час заперечити проти такої обробки.

  2. Ціль та мета обробки. Метою обробки ваших персональних даних є надсилання вам, як нашому клієнту, комерційних пропозицій відповідно до чинних загальнообов’язкових правових норм.

  3. Правова основа. Правовою основою для обробки ваших персональних даних є те, що ця обробка необхідна для захисту наших законних інтересів у розумінні ст. 6(1)(f) Регламенту.

  4. Наші законні інтереси. Наш законний інтерес ґрунтується базі того, що ви є нашим клієнтом (користувачем), і що ми надали вам чітку, безкоштовну та просту можливість відмовитися від використання ваших електронних контактних даних для надсилання комерційних пропозицій під час збору ваших особистих даних.

   1. Надсилаючи комерційні пропозиції, ми діємо згідно із чинним загальнообов’язковим правовим законодавством.

   2. У преамбулі пункту 46 Регламенту, серед іншого, зазначено, що «обробка персональних даних для цілей прямого маркетингу може розглядатися як обробка, що здійснюється в рамках законних інтересів».

   3. Ми провели оцінку законності обробки ваших персональних даних з метою надсилання вам комерційних пропозицій, а також провели необхідні дослідження з метою виявлення пропорційності інтересів щодо захисту ваших прав і наших інтересів. Ми дійшли висновку, що з огляду на попереднє виконання передумов, викладених у чинному загальнообов’язковому законодавстві для надсилання комерційних пропозицій, а також з огляду на той факт, що ви можете відмовитися від подальших комерційних пропозицій у будь-який час, нам не здається, що ваші інтереси або основні права та свободи щодо захисту персональних даних, які ви добровільно надали, переважають наші законні інтереси щодо надсилання комерційних пропозицій.

   4. Враховуючи вищезазначене та той факт, що ви можете очікувати, що ваші персональні дані будуть оброблені з метою надсилання комерційних пропозицій, ми вважаємо наш законний інтерес правовою основою для обробки ваших персональних даних з метою надсилання комерційних пропозицій.

  5. Термін зберігання. Ваші персональні дані можуть оброблятися нами протягом трьох (3) років з моменту закінчення дії вашого договору, але не довше, ніж з моменту подання вами заперечення або запиту про обробку персональних даних, які використовуються з метою надсилання вам комерційних пропозицій, включаючи ваше право на запит про видалення персональних даних.

  6. Інші одержувачі даних. Особи, які надають нам маркетингові послуги відповідно до наших інструкцій, особи, які працюють над нашим веб-сайтом або мобільним додатком (обробники даних), а також інші компанії в нашій групі є іншими одержувачами ваших персональних даних.

  7. Ваші права. Відповідно до положень Регламенту ви маєте право вимагати, щоб ми надали вам доступ до ваших персональних даних, право на виправлення чи видалення ваших персональних даних або право обмежити обробку ваших персональних даних.

   1. Якщо ви підозрюєте, що обробка ваших персональних даних порушує Регламент, ви маєте право, серед іншого, подати скаргу до контролюючого органу, зокрема до контролюючого органу в державі-члені ЄС, резидентом або працівником якої ви є, або за фактичним місцем розташування ймовірного порушення Регламенту.

   2. Ви маєте право в будь-який час заперечити проти обробки ваших персональних даних для маркетингових цілей, включаючи створення профілю, якщо такий профіль стосується прямого маркетингу. Якщо ви заперечуєте проти обробки ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу, ваші персональні дані більше не будуть оброблятися для таких цілей.

 4. ОБРОБКА ДАНИХ, ПОВ’ЯЗАНА З ПРЯМИМ МАРКЕТИНГОМ (ЗА ВАШОЮ ЗГОДОЮ)

  1. Порядок обробки даних. За вашою згодою ми далі обробляємо ваші:

   1. контактні дані, включаючи електронну адресу, які ви надали нам під час створення облікового запису;

   2. дані про вік, якщо ви надали її нам;

   3. псевдонімізовані ідентифікатори, які ми встановили для вашого захисту; у разі обрання реєстрації або входу на Веб-сайт за допомогою наявного облікового запису від третьої сторони (наприклад, вхід за допомогою Facebook, Gmail, Apple), ми також обробляємо псевдонімізований ідентифікатор, наданий такою авторизованою третьою стороною для входу в систему;

   4. дані про використання вами Веб-сайту (наприклад, IP-адреса, Geo IP, геолокація) та дані про ваш пристрій (наприклад, операційна система, тип і версія вашого браузера) які автоматично збираються під час використання вами Веб-сайту;

   з метою надсилання комерційних пропозицій (реклами), що просувають нас, нашу групу чи третіх осіб, або з метою здійснення іншої маркетингової діяльності щодо вас, включаючи побудову профілю за вподобаннями та подальшу персоналізацію реклами. Ця обробка персональних даних базується на вашій згоді, яку ви маєте право відкликати в будь-який час.

  2. Мета обробки даних. Метою обробки ваших персональних даних є надсилання вам комерційних повідомлень та здійснення іншої маркетингової діяльності щодо вас, включаючи побудову профілю за вподобаннями та подальшу персоналізацію реклами.

  3. Правова основа. Правовою основою для обробки ваших персональних даних є згода, яку ви надаєте нам у розумінні ст. 6(1)(a) Регламенту.

  4. Термін зберігання. Ми будемо обробляти (зберігати) ваші персональні дані протягом чотирьох (4) років з моменту отримання вашої згоди на обробку даних, і обробка буде припинена, якщо ви відкликаєте свою згоду на обробку ваших персональних даних.

  5. Інші одержувачі. Особи, які надають для нас маркетингові та рекламні послуги, зокрема організації, перелічені тут, крім того отримувачами є особи, які працюють над нашим веб-сайтом або мобільним додатком, та інші компанії, які відносяться до нашої групи (обробники даних), а також найбільш широко використовувані соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter, LinkedIn (в якості спостерігачів, або спільних спостерігачів залежно від обставин) є додатковими одержувачами ваших персональних даних.

  6. Ваші права. Відповідно до умов, викладених у Регламенті, ви маєте право вимагати, щоб ми надали вам доступ до ваших персональних даних, право на виправлення чи видалення ваших персональних даних або обмеження їх обробки, а також право на перенесення ваших особистих даних.

   1. Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, яку ви надали нам. Це не впливає на законність обробки ваших персональних даних до моменту такого відкликання згоди. Ви можете відкликати згоду на обробку персональних даних, натиснувши гіперпосилання, надане в будь-якому комерційному повідомленні, яке ми вам надсилаємо або надіславши повідомлення електронною поштою на нашу адресу (див. п. 1.2 цього документу).

   2. Якщо ви підозрюєте, що обробка ваших персональних даних порушує Регламент, ви маєте право, серед іншого, подати скаргу до контролюючого органу, зокрема до контролюючого органу в державі-члені ЄС, резидентом або працівником якої ви є, або за фактичним місцем розташування ймовірного порушення Регламенту

   3. Ви не зобов'язані надавати персональні дані. Надання ваших персональних даних не є юридичною чи договірною вимогою, а також не є вимогою, необхідною для укладення договору.

 5. ОБРОБКА, ПОВ’ЯЗАНА З РОЗМІЩЕННЯМ ФАЙЛОВ COOKIE HTTP НА ВАШОМУ ПРИСТРОЇ

  1. За допомогою панелі файлів cookie, розташованої на Веб-сайті (надалі «Панель»), ви можете надати нам свою згоду на обробку ваших персональних даних у зв’язку зі збереженням файлів cookie http на вашому пристрої

   Прага, дата 09.10.2023

  2. Мета обробки даних. Мета обробки персональних може відрізнятися залежно від характеру файлів cookie, які потребують зберігання; більш детальну інформацію можна отримати за допомогою Панелі веб-сайту, або в іншому опублікованому нами документі.

  3. Правова основа. Правовою основою для обробки ваших персональних даних є згода, яку ви надаєте нам у розумінні ст. 6(1)(a) Регламенту.

  4. Термін зберігання. Інформація про термін зберігання персональних даних у зв’язку зі збереженням окремих файлів cookie залежить від характеру файлів cookie, які зберігаються, і більш детальну інформацію можна отримати за допомогою Панелі веб-сайту, або в іншому опублікованому нами документі.

  5. Інші одержувачі. Категорії одержувачів персональних даних можуть відрізнятись в залежності від характеру файлів cookie, які зберігаються, і більш детальну інформацію ви можете отримати за допомогою Панелі веб-сайту, або в іншому опублікованому нами документі.

  6. Ваші права. Відповідно до умов, викладених у Регламенті, ви маєте право вимагати, щоб ми надали вам доступ до ваших персональних даних, право на виправлення чи видалення ваших персональних даних або обмеження їх обробки, а також право на перенесення ваших особистих даних.

   1. Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку ваших персональних даних, яку ви надали нам. Це не впливає на законність обробки ваших персональних даних до моменту такого відкликання згоди. Ви можете відкликати згоду на обробку персональних даних за допомогою Веб-сайту.

   2. Якщо ви підозрюєте, що обробка ваших персональних даних порушує Регламент, ви маєте право, серед іншого, подати скаргу до контролюючого органу, зокрема до контролюючого органу в державі-члені ЄС, резидентом або працівником якої ви є, або за фактичним місцем розташування ймовірного порушення Регламенту.

   3. Ви не зобов'язані надавати персональні дані. Надання ваших персональних даних не є юридичною чи договірною вимогою, а також не є вимогою, необхідною для укладення договору.

 6. БЕЗПЕКА ВАШИХ ДАНИХ

  1. Щоб захистити ваші персональні дані, ми використовуємо адміністративні, технічні та інші дієві заходи безпеки відповідно до чинного загальнообов’язкового правового законодавства.

 7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

  1. Автоматизоване прийняття рішень. Ми не здійснюємо автоматизоване індивідуальне прийняття рішень у розумінні ст. 22 Регламенту.

  2. Діяльність третіх осіб. Ми не несемо відповідальності за дії третіх осіб, яким ви розкриваєте особисту або конфіденційну інформацію, і ми не маємо повноважень спрямовувати чи контролювати надсилання пропозицій третіх осіб. Якщо ви більше не бажаєте отримувати кореспонденцію, електронні листи чи інші повідомлення від третіх осіб, зв’яжіться безпосередньо з такими третіми особами.

 8. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗА МЕЖАМИ ЄС

  1. Ми не маємо наміру цілеспрямовано передавати ваші персональні дані до третьої країни (зокрема до країни, що не входить до ЄС) або міжнародної організації, однак деякі з наших партнерів, наприклад інші вищезгадані одержувачі персональних даних можуть перебувати в країнах, що не входять до ЄС, або зберігати дані на серверах за межами ЄС. У таких випадках можлива «передача ваших даних до третіх країн (зокрема до країн, які розташовані за межами ЄС)» за значенням Регламенту, включно з країнами, для яких Європейська комісія ще не прийняла рішення про належний захист персональних даних, який є ідентичним до закону ЄС. У таких випадках ми забезпечимо обробку та захист ваших персональних даних відповідно до нашої стандартної політики конфіденційності, а також за допомогою відповідних заходів безпеки, викладених у ст. 46 Регламенту, текст якого доступний, наприклад, тут.

 9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

  1. Ми повідомимо вам про будь-які зміни в цьому документі.

  2. Ми рекомендуємо вам регулярно перевіряти цю інформацію, щоб знати свої права.

Livesport s.r.o.