Soccer24.com

Oglas
Oglas
Oglas
24 Sport network:
Politika zasebnosti

Uvodne informacije

Družba Livesport s.r.o. ("mi", "naše" ali "nas") spoštuje zasebnost svojih uporabnikov ("vi" ali "vaš"). Te informacije o obdelavi osebnih podatkov ("Informacije") pojasnjujejo, kako zbiramo, uporabljamo, razkrivamo in varujemo vaše osebne podatke v povezavi z našim spletnim mestom v kateri koli jezikovni različici ali lokaciji ("Spletno mesto"). Vaše osebne podatke obdelujemo v povezavi z vašo uporabo spletnega mesta, registracijo na spletnem mestu, v povezavi z neposrednim trženjem in v povezavi s shranjevanjem piškotkov HTTP v vaši napravi.

 1. NAŠA IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI.

  1. Kot upravljavec vaših osebnih podatkov smo Livesport s.r.o., s sedežem v Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Aspira Business Centre, ID 274 33 722, vpisan v poslovni register, ki ga vodi občinsko sodišče v Pragi, spis št. zn. C113331, Češka republika

  2. Naši kontaktni podatki so naslednji: poštni naslov Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Aspira Business Centre, Češka republika, e-poštni naslov privacy@livesport.eu.

  3. Imenovali smo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, s katero se lahko o vseh zadevah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in uveljavljanjem vaših pravic obrnete na elektronski naslov dpo@livesport.eu.

 2. OBDELAVA V ZVEZI Z UPORABO SPLETNEGA MESTA IN VAŠO REGISTRACIJO.

  1. Navedba obdelave pri uporabi spletnega mesta. Če uporabljate Spletno mesto, za spodaj navedena namena B in C obdelujemo zapise v zvezi z vašo uporabo Spletnega mesta (naslov IP, Geo IP, podatki o operacijskem sistemu, vrsta in različica brskalnika ter uporabniške nastavitve Spletnega mesta), ki se pridobijo samodejno, ko uporabljate Spletno mesto, in podatke o starosti, če ste nam posredovali take podatke.

  2. Specifikacije obdelave registracije in prijave. Če pri uporabi spletnega mesta ustvarite račun ali se prijavite v spletno mesto z uporabo predhodno ustvarjenega računa iz naših drugih platform ali izdelkov, bomo vaše osebne podatke obdelali za spodaj navedene namene A, B in C pri uporabi spletnega mesta:

   1. kontaktne podatke, vključno z elektronsko pošto, ki ste nam jih posredovali ob ustvarjanju računa;

   2. podatke o starosti, če so potrebni za registracijo ali po prijavi;

   3. podatki v zvezi z uporabo funkcij Spletne mesti (npr. glasovanje v anketah ali priljubljene ekipe);

   4. psevdonimiziran identifikator za spremljanje delovanja spletnega mesta in poročanje o tehničnih napakah, druge psevdonimizirane identifikatorje, ki smo jih uvedli za vašo zaščito, in če ste se odločili za registracijo ali prijavo v spletno mesto prek obstoječega računa pri tretji osebi (npr. Facebook, Gmail, Apple), obdelujemo tudi vaše ime, fotografijo in psevdonimiziran identifikator, ki ga za prijavo zagotovi pooblaščena tretja oseba;

   5. podatke o vaših morebitnih nakupih na spletnem mestu.

  3. Nameni obdelave. Vaše osebne podatke obdelujemo v obsegu, ki je potreben za naslednje namene:

   • Namen A: Namen obdelave vaših osebnih podatkov je izpolniti pogodbo med vami in nami ali nam omogočiti sprejetje ukrepov pred sklenitvijo takšne pogodbe v zvezi z vašo registracijo ali prijavo na spletno mesto.

   • Namen B: Namen obdelave zgoraj navedenih osebnih podatkov je zagotoviti tehnično delovanje spletnega mesta, tj. pravilno in nemoteno delovanje spletnega mesta ter s tem povezano odpravljanje sporočenih tehničnih napak in posledično optimizacijo (preprečevanje napak v prihodnosti) spletnega mesta.

    Ocenili smo, ali je mogoče obdelati vaše osebne podatke v ta namen, in opravili potreben test sorazmernosti, ki ocenjuje interese za zaščito vaših pravic in naših interesov. Glede na to, da je večina osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, na voljo za druge namene, da uporabljamo psevdonimizirane identifikatorje, da je odstranitev napak tudi v interesu uporabnika spletnega mesta, da je poznejša optimizacija spletnega mesta v interesu vseh uporabnikov spletnega mesta, smo ugotovili, da se nam ne zdi, da bi vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine za varstvo vaših osebnih podatkov prevladali nad našimi zakonitimi interesi, kot je navedeno zgoraj.

   • Namen C: Namen obdelave vaših osebnih podatkov je izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, zlasti na področju davkov, računovodstva in oglaševanja.

  4. Pravna podlaga. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za vsak namen je naslednja:

   1. za namen A je takšna obdelava potrebna za izpolnitev pogodbe med vami in nami ali za to, da nam omogoči sprejetje ukrepov pred sklenitvijo takšne pogodbe v smislu člena 6(1)(b) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ("Uredba").

   2. za namen B je naš zakoniti interes v skladu s členom 6(1)(f) Uredbe, da zagotovimo tehnično delovanje spletnega mesta.

   3. za namen C je to zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti iz člena 6(1)(c) Uredbe.

  5. Rok hrambe. Vaši osebni podatki bodo obdelani

   • za namen A za obdobje treh (3) let od konca vaše pogodbe;

   • za namen B v času trajanja pogodbe, če ste pri nas ustvarili račun, ali 1 mesec po uporabi spletne strani, če niste ustvarili računa, in

   • za namen C za obdobje, potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti v skladu z veljavno splošno zavezujočo zakonodajo.

  6. Drugi upravičenci. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov so lahko osebe, ki za nas opravljajo tehnične dejavnosti, vključno z osebami, ki nam zagotavljajo storitve gostovanja in razvoja programske opreme, ter druga podjetja v naši skupini ("naša skupina"). V primerih, ko to od nas zahteva splošno zavezujoča zakonodaja, so lahko dodatni prejemniki vaših osebnih podatkov tudi ustrezni javni organi za namen izpolnjevanja svojih obveznosti v skladu s splošno zavezujočo zakonodajo.

  7. Vaše pravice. Pod pogoji, določenimi v Uredbi, in glede na navedene namene imate pravico zahtevati, da vam zagotovimo dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave ter pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov. Upoštevajte, da vas lahko pred izpolnitvijo takšne zahteve prosimo, da preverite svojo identiteto.

   1. Če sumite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši Uredbo, imate med drugim pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti pri nadzornem organu v državi članici EU, v kateri imate običajno prebivališče, delovno mesto ali kraj domnevne kršitve Uredbe.

   2. Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za namen B. Če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za namen B, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi ali vašimi pravicami in svoboščinami, ali če so taki podatki potrebni za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo naših pravnih zahtevkov.

   3. Svojih osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati. Vendar pa je posredovanje vaših osebnih podatkov nujna zahteva za namen A, tj. za sklenitev in izvajanje pogodbe, in brez posredovanja vaših osebnih podatkov ni mogoče skleniti ali izvajati pogodbe, kar vam lahko prepreči uporabo nekaterih funkcij in nakupov na spletnem mestu, ki so na voljo samo registriranim uporabnikom. Obdelava vaših osebnih podatkov za namen C je zakonska zahteva v zvezi z vašim morebitnim nakupom na spletnem mestu.

 3. OBDELAVA, POVEZANA Z NEPOSREDNIM TRŽENJEM REGISTRIRANIH UPORABNIKOV.

  1. Specifikacije obdelave. Če se registrirate na spletnem mestu ali se prijavite na spletno mesto z uporabo predhodno ustvarjenega računa iz naših drugih platform ali izdelkov (kot naša stranka), vam lahko v skladu s splošno veljavno zakonodajo pošljemo komercialna sporočila (ponudbe za trženje) v zvezi z našimi podobnimi storitvami in v ta namen obdelujemo:

   1. kontaktne podatke, vključno z elektronsko pošto, ki ste nam jih posredovali ob ustvarjanju računa;

   2. psevdonimizirane identifikatorje, ki smo jih vzpostavili za vašo zaščito, in v primeru, da ste se odločili za registracijo ali prijavo v spletno mesto prek obstoječega računa pri tretji osebi (npr. Facebook, Gmail, Apple), obdelujemo tudi psevdonimizirani identifikator, ki ga je ustvarila in zagotovila pooblaščena tretja oseba za prijavo;

   Ta obdelava osebnih podatkov ne temelji na vaši privolitvi, vendar imate pravico, da kadar koli ugovarjate tej obdelavi.

  2. Namen obdelave. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je pošiljanje komercialnih sporočil vam kot naši stranki v skladu s splošno zavezujočo pravno zakonodajo.

  3. Pravna podlaga. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je, da je ta obdelava potrebna za namene naših zakonitih interesov v smislu člena 6(1)(f) Uredbe.

  4. Naši zakoniti interesi. Naš zakoniti interes temelji na dejstvu, da ste naša stranka (uporabnik) in da smo vam pri zbiranju vaših osebnih podatkov zagotovili jasno, razločno, brezplačno in preprosto možnost, da se odjavite od uporabe vaših elektronskih kontaktnih podatkov za pošiljanje komercialnih sporočil.

   1. Pri pošiljanju komercialnih sporočil ravnamo v skladu s splošno zavezujočo pravno zakonodajo.

   2. V preambuli točke 47 Uredbe je med drugim navedeno, da se "obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko šteje za obdelavo, ki se izvaja v zakonitem interesu".

   3. Ocenili smo, ali je obdelava vaših osebnih podatkov za namene pošiljanja komercialnih sporočil zakonita, opravili pa smo tudi potreben test sorazmernosti, ki ocenjuje interese za zaščito vaših pravic in naših interesov. Ugotovili smo, da glede na predhodno izpolnjevanje predpogojev iz splošno zavezujoče zakonodaje za pošiljanje komercialnih sporočil in tudi glede na to, da lahko kadar koli zavrnete nadaljnja komercialna sporočila, se nam ne zdi, da bi vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine za zaščito osebnih podatkov, ki ste jih prostovoljno posredovali, prevladali nad našimi legitimnimi interesi za pošiljanje komercialnih sporočil.

   4. Glede na zgoraj navedeno in dejstvo, da lahko upravičeno pričakujete, da bodo vaši osebni podatki obdelani za namen pošiljanja komercialnih sporočil, menimo, da je naš zakoniti interes pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen pošiljanja komercialnih sporočil.

  5. Rok hrambe. Vaše osebne podatke bomo obdelovali tri (3) leta od konca pogodbe, vendar ne dlje, dokler ne ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene pošiljanja komercialnih sporočil, vključno z uveljavljanjem pravice do izbrisa osebnih podatkov, ali vložite drugo podobno zahtevo.

  6. Drugi prejemniki. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov so osebe, ki za nas opravljajo storitve trženja v skladu z našimi navodili, osebe, ki upravljajo našo spletno stran ali mobilne aplikacije (obdelovalci podatkov), in druga podjetja v naši skupini.

  7. Vaše pravice. V skladu s pogoji Uredbe imate pravico zahtevati, da vam zagotovimo dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov.

   1. Če sumite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši Uredbo, imate med drugim pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti pri nadzornem organu v državi članici EU, v kateri imate običajno prebivališče, delovno mesto ali kraj domnevne kršitve Uredbe.

   2. Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je oblikovanje profilov povezano s takim neposrednim trženjem. Če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se vaši osebni podatki ne bodo več obdelovali za takšne namene.

 4. OBDELAVA, POVEZANA Z NEPOSREDNIM TRŽENJEM (Z VAŠIM SOGLASJEM).

  1. Specifikacije obdelave. Z vašim soglasjem obdelujemo vaše:

   1. kontaktne podatke, vključno z e-pošto, ki ste nam jih posredovali ob ustvarjanju računa;

   2. podatke o starosti, če ste nam jih posredovali;

   3. psevdonimizirane identifikatorje, ki smo jih vzpostavili za vašo zaščito, in v primeru, da ste se odločili za registracijo ali prijavo v spletno mesto prek obstoječega računa pri tretji osebi (npr. Facebook, Gmail, Apple), obdelujemo tudi psevdonimizirani identifikator, ki ga je ustvarila in za prijavo zagotovila pooblaščena tretja oseba;

   4. podatke o vaši uporabi spletnega mesta (npr. IP naslov in Geo IP) in podatke o vaši napravi (npr. operacijski sistem, brskalnik in različica brskalnika), ki se samodejno zbirajo z vašo uporabo spletnega mesta;

   Podatke obdelujemo za pošiljanje komercialnih sporočil (tržnih ponudb), ki promovirajo nas, našo skupino ali tretje osebe, ali za izvajanje drugih tržnih dejavnosti v zvezi z vami. Ta obdelava osebnih podatkov temelji na vaši izrecni privolitvi, ki jo imate pravico kadar koli preklicati.

  2. Namen obdelave. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je pošiljanje komercialnih sporočil in izvajanje drugih trženjskih dejavnosti v zvezi z vami.

  3. Pravna podlaga. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je vaša privolitev, ki ste nam jo dali v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe.

  4. Obdobje hrambe. Vaše osebne podatke bomo obdelovali (hranili) štiri (4) leta od datuma, ko smo prejeli vašo privolitev za njihovo obdelavo, obdelava pa se bo prenehala, če umaknete svojo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov v ta namen.

  5. Drugi prejemniki. Dodatni prejemniki vaših osebnih podatkov so osebe, ki za nas opravljajo trženjske in oglaševalske storitve, zlasti tukaj navedeni subjekti, ter osebe, ki upravljajo našo spletno stran ali mobilno aplikacijo, in druga podjetja v naši skupini (obdelovalci podatkov), ter najbolj razširjena družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter in LinkedIn (kot upravljavci ali skupni upravljavci, odvisno od primera).

  6. Vaše pravice. Pod pogoji, določenimi v Uredbi, imate pravico zahtevati, da vam zagotovimo dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave in pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

   1. Imate pravico, da kadar koli prekličete svoje soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. To ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred takim preklicem privolitve. Svojo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko prekličete s klikom na hiperpovezavo v katerem koli komercialnem sporočilu, ki vam ga pošljemo, ali s pošiljanjem e-poštnega sporočila na naš kontaktni e-poštni naslov (glejte člen 1.2. teh informacij).

   2. Če sumite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši Uredbo, imate med drugim pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti pri nadzornem organu v državi članici EU, v kateri običajno prebivate, delate ali v kateri je kraj domnevne kršitve.

   3. Osebnih podatkov vam ni treba posredovati. Zagotavljanje vaših osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva, prav tako ni zahteva, ki je potrebna za sklenitev pogodbe.

 5. OBDELAVA, POVEZANA Z NAMESTITVIJO PIŠKOTKOV HTTP V VAŠO NAPRAVO.

  1. Specifikacije obdelave. Prek vrstice s piškotki, ki se nahaja na spletnem mestu ("vrstica"), nam lahko podate soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov v zvezi s shranjevanjem piškotkov http na vaši napravi.

   V Pragi dne 09.10.2023

  2. Namen obdelave. Nameni obdelave osebnih podatkov se razlikujejo glede na naravo shranjenih piškotkov, podrobnejše informacije pa boste dobili v vrstici ali v drugem dokumentu, ki smo ga objavili.

  3. Pravna podlaga. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je privolitev, ki nam jo podate v smislu člena 6(1)(a) Uredbe.

  4. Obdobje hrambe. Informacije o obdobju hrambe osebnih podatkov v zvezi s shranjevanjem posameznih piškotkov se razlikujejo glede na naravo shranjenih piškotkov, podrobnejše informacije pa boste prejeli v vrstici ali v drugem dokumentu, ki ga objavimo.

  5. Drugi prejemniki. Kategorije prejemnikov osebnih podatkov se razlikujejo glede na naravo shranjenih piškotkov, podrobnejše informacije pa boste dobili v vrstici ali v drugem dokumentu, ki smo ga objavili.

  6. Vaše pravice. Pod pogoji, določenimi v Uredbi, imate pravico zahtevati, da vam zagotovimo dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave ter pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

   1. Imate pravico, da kadar koli prekličete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. To ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred takim preklicem privolitve. Svojo privolitev lahko prekličete prek spletne strani.

   2. Če sumite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši Uredbo, imate med drugim pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti pri nadzornem organu v državi članici EU, v kateri običajno prebivate, delate ali v kateri je kraj domnevne kršitve Uredbe.

   3. Osebnih podatkov vam ni treba posredovati. Zagotavljanje vaših osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva, prav tako ni zahteva, ki je potrebna za sklenitev pogodbe.

 6. VARNOST VAŠIH PODATKOV

  1. Za zaščito vaših osebnih podatkov uporabljamo upravne, tehnične in dejanske varnostne ukrepe v skladu s splošno veljavnimi zakonskimi predpisi.

 7. DRUGE INFORMACIJE

  1. Avtomatizirano sprejemanje odločitev. Ne izvajamo avtomatiziranega odločanja o posameznikih v smislu člena 22 Uredbe.

  2. Dejavnosti tretjih oseb. Nismo odgovorni za dejanja tretjih oseb, ki jim razkrijete osebne ali občutljive podatke, in nimamo pristojnosti za usmerjanje ali nadzor nad pošiljanjem ponudb tretjih oseb. Če ne želite več prejemati korespondence, e-poštnih sporočil ali drugih sporočil tretjih oseb, se obrnite neposredno na takšno tretjo osebo.

 8. PRENOS OSEBNIH PODATKOV ZUNAJ EU

  1. Vaših osebnih podatkov ne nameravamo namerno prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo, vendar imajo nekateri naši partnerji, kot so drugi zgoraj navedeni prejemniki osebnih podatkov, morda sedež v državah zunaj EU ali podatke shranjujejo na strežnikih zunaj EU. V takih primerih lahko pride do "prenosa vaših podatkov v tretje države (v državo zunaj EU)" v smislu Uredbe, vključno z državami, za katere Evropska komisija še ni sprejela odločitve o ustrezni zaščiti, ki bi bila enaka zakonodaji EU. V takih primerih bomo zagotovili, da se vaši osebni podatki obdelujejo in varujejo v skladu z našimi standardnimi pogoji za varstvo podatkov, pa tudi z ustreznimi zaščitnimi ukrepi, ki so določeni v členu 46 Uredbe in so na voljo na primer tukaj.

 9. Spremembe in dopolnitve

  1. Obvestili vas bomo o vseh spremembah teh podatkov.

  2. Priporočamo vam, da redno preverjate te informacije in se prepričate, da ste seznanjeni s svojimi pravicami.

Livesport s.r.o.