Soccer24.com

Iklan
Iklan
Iklan
24 Sport network:
Terma Penggunaan
 1. PENGENALAN PERUNTUKAN

  1. Pengenalan pihak-pihak. Terma penggunaan ini ("Terma Penggunaan") mentadbir hak dan kewajipan bersama antara Livesport s.r.o., sebuah syarikat liabiliti terhad yang mempunyai pejabat berdaftar di Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Republik Czech, yang mempunyai nombor pendaftaran syarikat 274 33 722, didaftarkan dalam daftar komersial yang disimpan di Mahkamah Perbandaran di Prague, nombor fail C113331 ("kami", atau "kita") dan individu pihak ketiga ("Pengguna", "anda" atau "awak") apabila menggunakan tapak web kami ("Tapak").

  2. Kebolehgunaan Terma Penggunaan. Jika anda adalah Pengguna Tapak Web yang tidak berdaftar, hanya peruntukan mengenai sifat dan penggunaan Tapak ini, khususnya klausa 1, 2 dan 10 dari Terma Penggunaan ini, akan terpakai kepada anda. Bagi Pengguna berdaftar, Terma Penggunaan ini akan terpakai sepenuhnya, dan kami menggalakkan anda untuk membiasakan diri dengan mereka, terutamanya klausa 3 hingga 12 daripadanya, yang membentuk kontrak perkhidmatan antara Pengguna berdaftar dan kami.

 2. KANDUNGAN TAPAK

  1. Sifat perkhidmatan. Tapak ini mengandungi maklumat terkini mengenai acara sukan, khususnya keputusan sukan masa nyata, keputusan akhir, perlawanan, barisan dan statistik sukan lain dan kandungan sukan. Keputusan dan maklumat statistik lain yang dipaparkan di Tapak ini adalah berdasarkan maklumat yang diberikan oleh sumber bebas lain (dari pihak ketiga), usaha dalaman atau aplikasi rasmi lain. Manakala kami berusaha sedaya upaya untuk sentiasa mengemas kini kandungan dan memeriksa keputusan atau maklumat lain yang dipaparkan di Tapak ini, kami tidak membuat sebarang janji atau memberikan jaminan mengenai Tapak ini, dan kami menggalakkan anda untuk memeriksa dengan teliti maklumat yang dikumpulkan di Tapak dengan sumber asal dan lain-lain juga. Penggunaan dan pergantungan pada hasil dan maklumat lain yang dipaparkan di Tapak ini adalah tanggungjawab anda sendiri. Bergantung kepada wilayah, bahasa atau keadaan lain yang mempengaruhi pasaran sasaran dan penonton Tapak web ini, Tapak ini juga mungkin menampilkan liputan sukan yang terdiri daripada kandungan atau kandungan kami dari pihak ketiga.

  2. Penggunaan Tapak atas risiko anda sendiri. Kami menyediakan Tapak ini, dan semua komunikasi dan maklumat yang disimpan dan dibentangkan di dalamnya, dengan kemahiran dan penjagaan yang munasabah, dan sebahagian besarnya mengikut cara yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini. Walau bagaimanapun, akses anda ke Tapak ini, penggunaan Tapak, memuat turun apa-apa perisian yang berkaitan dengan Tapak ini, dan penggunaan apa-apa maklumat yang kami mungkin berikan berkaitan dengan Tapak ini, adalah atas pilihan, budi bicara, risiko, dan untuk kegunaan peribadi anda sahaja. Anda tidak boleh menggunakan Tapak ini untuk sebarang tujuan komersial.

  3. Pendaftaran dan Kandungan Berbayar. Kami memerlukan pendaftaran untuk mengakses bahagian atau fungsi tertentu Tapak Web ini (Perkara 3 Syarat Penggunaan). Pendaftaran mungkin bersyarat apabila anda mencapai umur tertentu. Tanpa pendaftaran, anda mungkin tidak dapat melihat semua kandungan dan fungsi Tapak web mungkin terhad. Selain itu, ketersediaan ciri-ciri atau kandungan tertentu mungkin tertakluk kepada pembayaran yuran.

  4. Kandungan Pihak Ketiga. Tapak ini mengandungi kandungan pihak ketiga yang diperoleh daripada aplikasi dan sumber luaran yang kami tidak bertanggungjawab. Semua kandungan pihak ketiga yang tersedia melalui Tapak Web ini tidak dihoskan pada pelayan kami dan tidak dibuat atau dimuat naik oleh kami ke pengehosan pelayan, di mana kandungan tersebut terletak. Kandungan pihak ketiga biasanya ditandakan dengan logo, ikon atau pengecam pihak ketiga yang sesuai. Kami dengan jelas mengecualikan sebarang liabiliti berkaitan dengan kandungan tersebut, ketersediaannya atau maklumat yang terkandung di dalamnya.

  5. Paparan pengiklanan. Anda bersetuju bahawa pengiklanan, termasuk pengiklanan pihak ketiga, boleh dipaparkan dalam perkhidmatan.

  6. Hubungan dengan perjudian. Penggunaan Tapak ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Tapak web ini bukan aplikasi permainan atau perjudian. Kami tidak menyediakan permainan atau perjudian; Oleh itu, kami tidak memegang atau mengawal sumber kewangan atau sumber lain anda dan tidak mengambil bahagian dalam sebarang transaksi perjudian. Peluang pertaruhan yang dipaparkan di Tapak ini dibentangkan untuk tujuan berita. Tiada komunikasi atau maklumat yang diterbitkan di Tapak ini bercadang untuk mengambil bahagian dalam permainan atau pertaruhan, begitu juga memberi nasihat undang-undang, cukai atau nasihat lain yang serupa berkaitan dengan permainan atau perjudian.

  7. Undang-undang tempatan. Anda dinasihatkan untuk mematuhi undang-undang negara yang berkenaan di mana anda pemastautin tetap atau sementara, hadir dan/atau warganegara.

  8. Hak kandungan. Teks, gambar, karya grafik dan unsur-unsur lain yang terkandung dalam Laman ini boleh dilindungi oleh hak cipta secara individu dan/atau secara keseluruhan (secara kolektif, "Kerja Hak Cipta"). Melainkan dipersetujui sebaliknya secara bertulis oleh kami atau oleh pemilik Karya Hak Cipta, jika ia adalah kandungan pihak ketiga, penggunaan wajar Karya Hak Cipta hanya boleh berlaku setakat itu sahaja dan mengikut cara yang diperuntukkan oleh undang-undang yang terpakai. Khususnya, penggunaan Karya Hak Cipta dalam bentuk penghasilan semula (penyalinan) untuk keuntungan ekonomi langsung atau tidak langsung, serta penggunaannya dalam bentuk pengedaran, sewa, paparan atau komunikasi kepada orang awam (termasuk komunikasi kepada orang awam melalui internet) tidak dibenarkan tanpa persetujuan yang jelas daripada kami.

  9. Perlindungan pangkalan data. Kandungan pangkalan data yang terkandung dalam Laman ini ("Kandungan Pangkalan Data") dilindungi oleh hak istimewa pembekal pangkalan data. Melainkan dipersetujui sebaliknya secara bertulis dengan kami, Kandungan Pangkalan Data hanya boleh digunakan secara sah setakat ini dan mengikut cara yang diperuntukkan oleh undang-undang yang berkenaan. Khususnya, tiada pengekstrakan (penyalinan) atau penggunaan (disediakan kepada orang awam) Kandungan Pangkalan Data atau sebahagian besar secara kualitatif atau kuantitatifnya dibenarkan tanpa persetujuan yang jelas daripada kami.

  10. Gangguan yang tidak dibenarkan. Anda tidak boleh menggunakan apa-apa mekanisme, alat, perisian atau prosedur yang telah atau boleh menjejaskan operasi kemudahan kami, keselamatan Internet atau pengguna Internet yang lain. Anda tidak boleh membebankan pelayan kami di mana tapak web ini dihoskan dengan permintaan secara automatik, dan anda juga tidak boleh membantu mana-mana pihak ketiga dalam aktiviti tersebut. Anda tidak boleh mengubah suai, membongkar, menyusun semula atau menterbalikkan kejuruteraan tapak web dalam apa jua cara, melainkan jika diperuntukkan selainnya oleh peraturan undang-undang yang mengikat secara amnya. Tambahan pula, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan kandungan tapak web dengan membenamkan, mengagregatkan, mengikis atau mencipta semula tanpa kandungan nyata kami, melainkan jika diperuntukkan selainnya oleh keperluan undang-undang yang mengikat secara umum.

  11. Hak cipta dan pelanggaran tanda dagangan. Pelanggaran hak cipta, hak tanda dagangan atau pelanggaran hak istimewa penyedia pangkalan data anda boleh mengakibatkan liabiliti sivil, pentadbiran, atau jenayah.

 3. Kesimpulan kontrak perkhidmatan

  1. Penyerahan cadangan. Anda boleh membuat cadangan untuk membuat kontrak untuk penyediaan perkhidmatan dengan mengklik butang "Teruskan melalui E-mel", mengisi dan menghantar data dalam borang pendaftaran yang terdapat di laman web ("Permintaan Pendaftaran"). Anda menjamin bahawa maklumat yang diberikan dalam borang Permintaan Pendaftaran adalah betul untuk tujuan Terma Penggunaan ini.

  2. Penerimaan cadangan. Setelah menerima Permintaan Pendaftaran, kami akan menghantar ke alamat e-mel yang disediakan dalam Permintaan Pendaftaran ("Alamat Pengguna") maklumat yang diperlukan untuk menjadikan akaun Pengguna beroperasi atau untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan ("Penerimaan"). Setelah penghantaran Penerimaan kepada anda, kontrak perkhidmatan membuat keputusan.

  3. Penggunaan pendaftaran pihak ketiga. Jika anda menggunakan pendaftaran sedia ada dengan pihak ketiga (contohnya, pendaftaran rangkaian sosial), anda boleh menghantar cadangan untuk kesimpulan kontrak perkhidmatan dengan mengklik pada butang yang berkaitan dengan logo, tanda dagangan, atau nama perkhidmatan pihak ketiga. Berikutan penyerahan cadangan untuk kesimpulan kontrak perkhidmatan mengikut ayat sebelumnya kepada kami, anda akan dibenarkan menggunakan perkhidmatan tersebut. Dengan membenarkan anda menggunakan perkhidmatan ini, kontrak perkhidmatan membuat keputusan.

  4. Persetujuan kepada peruntukan perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa kami boleh memulakan penyediaan perkhidmatan menurut kontrak perkhidmatan sebaik sahaja tamat, walaupun sebelum tamat tempoh berkanun untuk menarik diri daripada kontrak perkhidmatan.

  5. Kos cara komunikasi. Anda bersetuju dengan penggunaan alat komunikasi jauh apabila memasuki kontrak perkhidmatan. Kos yang ditanggung oleh anda dalam menggunakan cara komunikasi jarak jauh berkaitan dengan tamatnya kontrak perkhidmatan (contohnya kos sambungan internet) akan ditanggung oleh anda dan tidak akan berbeza daripada kadar asas untuk penggunaan cara komunikasi.

 4. Kandungan kontrak perkhidmatan

  1. Perkara kontrak. Di bawah kontrak perkhidmatan, kami akan membenarkan anda menggunakan perkhidmatan melalui Laman ini, termasuk kandungan dan ciri-ciri yang tertakluk kepada pendaftaran. Di samping itu, ketersediaan ciri-ciri atau kandungan tertentu mungkin tertakluk kepada pembayaran yuran, pencapaian umur tertentu, sambungan internet yang stabil, atau versi sistem pengendalian peranti anda yang kami sokong.

  2. Kandungan kontrak. Terma Penggunaan membentuk sebahagian daripada kontrak perkhidmatan.

  3. Bahasa kontrak. Kontrak perkhidmatan dipersetujui dalam bahasa Melayu.

 5. Akaun pengguna

  1. Perlindungan akaun. Akses ke akaun Pengguna dijamin oleh nama pengguna dan kata laluan. Anda bersetuju bahawa data log masuk anda juga boleh digunakan untuk log masuk ke tapak web lain yang dikendalikan oleh kami atau oleh mana-mana orang lain yang berkaitan dengan kami. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan mengenai maklumat yang diperlukan untuk mengakses akaun Pengguna anda dan mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran kewajipan ini oleh anda.

  2. Hak Tempahan. Kami mungkin menghalang anda daripada menggunakan akaun Pengguna anda, khususnya jika anda melanggar kewajipan anda di bawah kontrak perkhidmatan (termasuk Terma Penggunaan ini).

 6. SYARAT PERKHIDMATAN

  1. Ketidakupayaan untuk menyediakan perkhidmatan. Kami mungkin tidak menyediakan perkhidmatan jika ini dihalang oleh kesulitan di pihak anda atau mana-mana orang lain. Khususnya, kami tidak akan menyediakan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik, gangguan rangkaian data, kegagalan lain yang disebabkan oleh pihak ketiga atau bencana alam.

  2. Gangguan perkhidmatan. Gangguan perkhidmatan, batasan sementara, gangguan, atau kemerosotan perkhidmatan mungkin berlaku semasa penyediaan perkhidmatan. Maklumat yang disimpan oleh anda dalam perkhidmatan mungkin tidak disandarkan oleh kami, mungkin rosak atau sebaliknya merosot.

  3. Had kualiti perkhidmatan. Setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab untuk (i) apa-apa kerosakan program komputer yang berkaitan dengan Laman yang kami sediakan, (ii) pepijat atau virus yang mengakibatkan kehilangan data, (iii) apa-apa kerosakan lain kepada peralatan komputer anda, telefon bimbit atau peranti mudah alih, atau perisian, (iv) kesilapan (termasuk kesilapan dalam input, data yang dibentangkan dan hasil), dan (v) sebarang percubaan oleh anda untuk menggunakan Tapak ini dengan kaedah, maksud atau cara yang tidak dicadangkan oleh kami. Kami berhak untuk menggantung, mengubah suai, mengeluarkan dan/atau menambah ke Tapak mengikut budi bicara mutlak kami dan setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang, serta hak untuk menggantung penggunaan Tapak web kami dari semasa ke semasa. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan sedemikian.

  4. Ralat. Anda bersetuju untuk memaklumkan kepada kami sebaik sahaja anda menyedari apa-apa kesilapan berkenaan dengan akaun anda di Laman ini atau apa-apa maklumat yang dibentangkan di Laman ini (termasuk, tetapi tidak terhad kepada apa-apa salah perhitungan, salah nyataan, caj, yuran, habuan, bonus atau pembayaran, atau penukaran mata wang yang berkenaan).

  5. Had liabiliti. Kami (termasuk pegawai, pengarah, ejen dan pekerja kami) dan sekutu kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam kontrak, salah laku (termasuk kecuaian) atau sebaliknya untuk sebarang ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, turutan, khas, punitif atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan data, keuntungan, hasil, perniagaan, peluang, nama baik, reputasi atau gangguan perniagaan atau untuk apa-apa kerugian yang tidak dapat diramalkan oleh kami yang timbul daripada kontrak perkhidmatan atau penggunaan Tapak anda.

  6. Ganti rugi. Maklumat di Tapak ini disediakan sebagaimana adanya, dan anda bersetuju untuk menanggung rugi kami dari sebarang liabiliti berkenaan dengan Tapak dan maklumat di Tapak ini. Walau apa pun peruntukan klausa 6.5 di atas, liabiliti kami adalah terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai.

 7. Penggunaan perkhidmatan

  1. Pemperibadian kandungan. Anda berhak untuk memperibadikan kandungan perkhidmatan mengikut pilihan anda sendiri, tetapi hanya dalam tetapan yang ditawarkan oleh perkhidmatan itu sendiri.

  2. Promosi yang tidak diminta. Memandangkan keperluan perlindungan data, maklumat dan keselamatan siber dan mengelakkan penipuan, anda secara jelas dilarang menyiarkan apa-apa maklumat atau menghubungi pelanggan kami untuk menawarkan atau mempromosikan sebarang tawaran, produk atau kemudahan dalam Aplikasi.

  3. Dasar anti-penipuan dan anti-gangguan. Kami mempunyai dasar toleransi sifar terhadap aktiviti yang tidak sesuai dan penipuan dalam Permohonan. Jika, dalam penentuan tunggal kami, anda didapati telah cuba menipu kami dan/atau mana-mana pengguna Aplikasi lain dalam apa jua cara, kami berhak untuk menggantung dan/atau menutup akaun anda dan/atau melarang anda daripada mengakses Aplikasi untuk satu set atau tempoh masa yang tidak ditentukan. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan sedemikian setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

 8. Other rights and duties of the parties

  1. Pengendalian aduan. Aduan pengguna dikendalikan oleh kami melalui alamat elektronik di alamat hubungan (lihat klausa 11.6). Kami akan menghantar maklumat mengenai pengendalian aduan anda ke alamat Pengguna.

  2. Penyelesaian pertikaian pengguna di luar mahkamah. Badan yang kompeten untuk penyelesaian pertikaian pengguna di luar mahkamah yang timbul daripada kontrak perkhidmatan boleh didapati di https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Platform penyelesaian pertikaian dalam talian yang mempunyai lokasi di http://ec.europa.eu/consumers/odr boleh digunakan untuk menyelesaikan pertikaian antara anda dan kami di bawah kontrak perkhidmatan.

  3. Titik hubungan pengguna. Titik hubungan di bawah Peraturan (EU) No 524/2013 Parlimen Eropah dan Majlis 21 Mei 2013 mengenai penyelesaian pertikaian dalam talian untuk pertikaian pengguna dan meminda Peraturan (EC) No 2006/2004 dan Arahan 2009/22/EC (Peraturan mengenai penyelesaian pertikaian dalam talian untuk pertikaian pengguna) boleh didapati di https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Kebenaran untuk menjalankan perniagaan. Kami diberi kuasa untuk menjalankan perniagaan di bawah lesen perdagangan Czech. Kawalan ke atas aktiviti kami hendaklah dijalankan oleh pihak berkuasa Czech yang kompeten dalam bidang kuasa mereka. Penyeliaan ke atas kawasan perlindungan data peribadi dilaksanakan oleh pihak berkuasa penyeliaan di negara anggota EU kediaman biasa anda, tempat kerja atau tempat pelanggaran yang didakwa.

  5. Aduan kecacatan. Hak dan kewajipan pihak-pihak berkenaan dengan liabiliti kami untuk kecacatan dalam perkhidmatan akan ditadbir oleh undang-undang umum yang berkaitan. Anda boleh menggunakan hak anda yang timbul daripada liabiliti kami untuk kecacatan dalam perkhidmatan dengan menghubungi kami di pejabat berdaftar kami atau melalui e-mel di alamat hubungan (lihat klausa 12.6)

  6. Komunikasi antara pihak-pihak. Melainkan dipersetujui sebaliknya, semua surat-menyurat yang berkaitan dengan kontrak perkhidmatan hendaklah dihantar kepada pihak lain dalam bentuk teks melalui mel elektronik. Perkhidmatan ke atas anda juga hendaklah dibuat melalui mel elektronik ke Alamat Pengguna.

 9. Perlindungan data

  1. Maklumat mengenai pemprosesan data peribadi. Kami memenuhi kewajipan maklumat kami dalam pengertian artikel 13 Peraturan 2016/679 Parlimen Eropah dan Majlis mengenai perlindungan orang asli berkenaan dengan pemprosesan data peribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan memansuhkan Arahan 95/46 / EC ("GDPR") melalui dokumen khas yang ditetapkan sebagai 'Maklumat mengenai Pemprosesan Data Peribadi' ("Notis Privasi").

  2. Terma Penggunaan ini hendaklah dibaca dan ditafsirkan bersama Notis Privasi kami, boleh diakses di sini.

 10. Kuki

  1. Alat persetujuan kuki. Mendapatkan persetujuan anda dan memberi anda maklumat yang berkaitan dengan penggunaan kuki dalam Tapak ini dipenuhi melalui alat khas yang dikendalikan oleh pihak ketiga.

 11. Tempoh kontrak perkhidmatan

  1. Menarik diri daripada kontrak. Melainkan jika ia adalah kes di mana kontrak tidak boleh ditarik balik, anda, sebagai pengguna, berhak menarik diri daripada kontrak perkhidmatan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh keputusannya. Untuk pengeluaran sedemikian, anda boleh menggunakan borang model yang disediakan oleh kami.

  2. Keberkesanan kontrak. Kontrak perkhidmatan akan berkuat kuasa selepas pelaksanaan. Kontrak perkhidmatan disimpulkan untuk tempoh masa yang tidak ditentukan.

  3. Penamatan kontrak. Anda boleh menamatkan kontrak perkhidmatan pada bila-bila masa dengan memadam akaun Pengguna secara de facto. Anda juga boleh menamatkan kontrak perkhidmatan dengan meminta kami memadamkan data peribadi anda mengikut GDPR.

  4. Penamatan kontrak oleh kami. Sekiranya anda melanggar mana-mana kewajipan anda di bawah kontrak perkhidmatan (termasuk Terma Penggunaan ini) atau di bawah peraturan undang-undang yang mengikat secara umumnya atau dalam kes lain, kami boleh menamatkan kontrak perkhidmatan. Penamatan kontrak perkhidmatan menurut klausa ini akan berkuat kuasa selepas penghantaran melalui mel elektronik ke Alamat Pengguna. Melainkan dipersetujui sebaliknya, kontrak perkhidmatan akan ditamatkan sebaik sahaja penamatan itu berkuat kuasa.

 12. Peruntukan akhir

  1. Undang-undang yang mentadbir. Hubungan yang diwujudkan oleh kontrak perkhidmatan akan ditadbir oleh undang-undang Czech. Pilihan undang-undang di bawah ayat sebelumnya tidak menghalang anda daripada perlindungan yang diberikan oleh peruntukan perintah undang-undang yang tidak boleh dikurangkan dari kontrak, dan yang sebaliknya akan terpakai jika tidak ada pilihan undang-undang di bawah peruntukan artikel 6 (1) Peraturan (EC) No 593/2008 Parlimen Eropah dan Majlis 17 Jun 2008 mengenai undang-undang yang terpakai kepada kewajipan kontraktual (Rom I).

  2. Bidang kuasa mahkamah. Kami telah bersetuju dengan bidang kuasa dan tempat mahkamah di Republik Czech.

  3. Perubahan Unilateral Terma Penggunaan. Kami secara sepihak boleh meminda Terma Penggunaan ini setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan dan jika kami menganggap perubahan tersebut berdasarkan alasan yang sah dan wajar. Anda akan dimaklumkan mengenai pindaan itu melalui e-mel yang dihantar ke Alamat Pengguna atau melalui kotak dialog di Tapak ini. Terma Penggunaan yang dipinda akan berkuat kuasa pada tarikh yang dinyatakan dalam e-mel atau kotak dialog di Tapak ini, tetapi tidak lebih awal daripada tiga puluh (30) hari selepas hari anda diberitahu tentang pindaan tersebut. Anda boleh menolak Terma Penggunaan yang dipinda sebelum ia berkuat kuasa dan, dalam hal sedemikian, menamatkan kontrak perkhidmatan. Ini adalah tanpa prasangka peruntukan klausa 12.4 Terma Penggunaan ini.

  4. Persetujuan untuk menukar Terma Penggunaan. Dengan bersetuju dengan versi baru Terma Penggunaan, Terma Penggunaan sebelumnya akan berhenti berkuat kuasa, dan versi baru Terma Penggunaan akan menjadi sebahagian daripada kontrak perkhidmatan. Tanpa menjejaskan Perkara 12.3 Terma dan Penggunaan, perubahan kepada Terma dan Penggunaan juga boleh dibuat melalui pengesahan nyata (persetujuan) anda. Dengan memberikan persetujuan nyata anda kepada versi baru Terma dan Penggunaan, versi baru menjadi sebahagian daripada kontrak perkhidmatan dari tarikh yang berkenaan. Persetujuan eksplisit ini boleh diberikan melalui kotak dialog di Laman atau dengan cara lain yang sesuai.

  5. Kebolehcapaian kontrak. Kontrak perkhidmatan, termasuk Terma Penggunaan, diarkibkan oleh kami dalam bentuk elektronik dan tidak boleh diakses secara umum.

  6. Hubungan kami. Butiran hubungan kami adalah seperti berikut: alamat penghantaran Livesport s.r.o., sebuah syarikat liabiliti terhad yang mempunyai pejabat berdaftar di Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Republik Czech, alamat e-mel info@livesport.eu.

  7. Penyerahan Kontrak. Anda bersetuju bahawa kami boleh menyerahkan hak dan kewajipan di bawah kontrak perkhidmatan, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada mana-mana pihak ketiga.

Dalam Prague pada 1. 4. 2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Lampiran No. 1 kepada Terma Penggunaan - Borang Penarikan Diri Pengguna

Sila lengkapkan borang ini dan kembalikannya kepada kami dalam had masa berkanun jika anda ingin menarik diri daripada kontrak.

Penerima (pengendali):

Livesport s.r.o.

Dengan pejabat berdaftar di Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Republik Czech

Nombor Syarikat: 274 33 722

Anda dengan ini menarik diri daripada kontrak perkhidmatan yang dibuat pada:
Nama pertama anda dan nama keluarga:
Alamat kediaman anda:
Emel anda yang didaftarkan:
Tarikh:
Tandatangan anda: (jika borang ini dihantar dalam bentuk kertas)