Soccer24.com

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
24 Sport network:
Όροι χρήσης
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Προσδιορισμός των μερών. Οι παρόντες όροι χρήσης («Όροι Χρήσης») διέπουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ της Livesport s.r.o., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με έδρα το Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 15800, Πράγα 5, Τσεχία, αριθμός μητρώου εταιρείας 27433722, εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο που τηρείται στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, σήμα C113331 («εμείς», «εμάς» ή «μας») και τρίτων προσώπων («Χρήστης», «εσείς» ή «σας») κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου μας (ο «Ιστότοπος»).

  2. Εφαρμογή των Όρων Χρήσης. Εάν είστε μη εγγεγραμμένος Χρήστης του Ιστοτόπου, ισχύουν για εσάς μόνο οι διατάξεις σχετικά με τη φύση και τη χρήση του Ιστοτόπου, ιδίως τα άρθρα 1, 2 και 10 των παρόντων Όρων Χρήσης. Για τους εγγεγραμμένους χρήστες, οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν στο σύνολό τους και σας ενθαρρύνουμε να εξοικειωθεί με αυτούς, ιδίως με τα άρθρα 3 έως 12, τα οποία αποτελούν τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εγγεγραμμένου χρήστη και εμάς.

 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

  1. Φύση της υπηρεσίας. Ο Ιστότοπος περιέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με αθλητικές εκδηλώσεις, ιδίως αθλητικά αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, τελικά αποτελέσματα, αγώνες, συνθέσεις και άλλα αθλητικά στατιστικά στοιχεία και αθλητικό περιεχόμενο. Τα αποτελέσματα και άλλες στατιστικές πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από άλλες ανεξάρτητες πηγές (από τρίτους), εσωτερικές προσπάθειες ή άλλες επίσημες εφαρμογές. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την τακτική ενημέρωση του περιεχομένου και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων ή άλλων πληροφοριών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, δεν δίνουμε υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο και σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε διεξοδικά τις πληροφορίες που συλλέγονται στον Ιστότοπο με πρωτότυπες και άλλες πηγές. Η χρήση των αποτελεσμάτων και άλλων πληροφοριών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο και η εμπιστοσύνη σε αυτά είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη. Ανάλογα με την περιοχή, τη γλώσσα ή άλλες περιστάσεις που επηρεάζουν την αγορά-στόχο και το κοινό του Ιστοτόπου, ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αθλητική κάλυψη που αποτελείται από το δικό μας περιεχόμενο ή από περιεχόμενο τρίτων.

  2. Η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Παρέχουμε τον Ιστότοπο, καθώς και όλες τις επικοινωνίες και πληροφορίες που αποθηκεύονται και παρουσιάζονται σε αυτόν, με εύλογη επιδεξιότητα και προσοχή και ουσιαστικά με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ωστόσο, η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, η χρήση του Ιστότοπου, η λήψη οποιουδήποτε λογισμικού που σχετίζεται με τον Ιστότοπο και η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που ενδέχεται να παρέχουμε σε σχέση με τον Ιστότοπο, γίνεται με δική σας επιλογή, διακριτική ευχέρεια, κίνδυνο και μόνο για προσωπική σας χρήση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

  3. Εγγραφή και πληρωμένο περιεχόμενο. Απαιτούμε εγγραφή για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα ή λειτουργίες του Ιστοτόπου (άρθρο 3 των Όρων Χρήσης). Η εγγραφή μπορεί να εξαρτάται από τη συμπλήρωση μιας ορισμένης ηλικίας. Χωρίς εγγραφή, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλο το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα του Ιστοτόπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών ή περιεχομένου μπορεί να εξαρτάται από την καταβολή τέλους.

  4. Περιεχόμενο τρίτων. Ο ιστότοπος περιέχει περιεχόμενο τρίτων που λαμβάνεται από εξωτερικές εφαρμογές και πόρους για το οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι. Όλο το περιεχόμενο τρίτων που διατίθεται μέσω του Ιστοτόπου δεν φιλοξενείται στους διακομιστές μας και δεν δημιουργείται ούτε μεταφορτώνεται από εμάς στον διακομιστή φιλοξενίας, όπου βρίσκεται το εν λόγω περιεχόμενο. Το περιεχόμενο τρίτων συνήθως επισημαίνεται με κατάλληλο λογότυπο, εικονίδιο ή άλλο αναγνωριστικό τρίτου μέρους. Αποκλείουμε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το εν λόγω περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητά του ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

  5. Προβολή διαφήμισης. Συμφωνείτε ότι στην υπηρεσία ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων τρίτων.

  6. Σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ο Ιστότοπος δεν είναι εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών ή τυχερών παιγνίων. Δεν παρέχουμε παιχνίδια ή τυχερά παιχνίδια- ως εκ τούτου, δεν κατέχουμε ούτε ελέγχουμε τους οικονομικούς ή άλλους πόρους σας και δεν συμμετέχουμε σε συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών. Οι αποδόσεις στοιχημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο παρουσιάζονται για ειδησεογραφικούς σκοπούς. Καμία επικοινωνία ή πληροφορία που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο δεν συνιστά σύσταση για συμμετοχή σε παιχνίδι ή για τοποθέτηση στοιχήματος, ούτε συνιστά νομική, φορολογική ή άλλη παρόμοια συμβουλή σε σχέση με τυχερά παιχνίδια ή τυχερά παιχνίδια.

  7. Τοπική νομοθεσία. Σας συμβουλεύουμε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε προσωρινά ή μόνιμα, στην οποία βρίσκεστε ή/και είστε πολίτης.

  8. Δικαιώματα περιεχομένου. Κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά έργα και άλλα στοιχεία που περιέχονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα μεμονωμένα ή/και στο σύνολό τους (συλλογικά, τα «Έργα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»). Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως με εμάς ή με τους ιδιοκτήτες των Έργων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εάν πρόκειται για περιεχόμενο τρίτου μέρους, η θεμιτή χρήση των Έργων Πνευματικής Ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει μόνο στην έκταση και με τον τρόπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, η χρήση των Έργων Πνευματικής Ιδιοκτησίας με τη μορφή αναπαραγωγής (αντιγραφής) για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, καθώς και η χρήση τους με τη μορφή διανομής, ενοικίασης, προβολής ή κοινοποίησης στο κοινό (συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης στο κοινό μέσω του διαδικτύου) δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας.

  9. Προστασία βάσεων δεδομένων. Τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων που περιέχονται στον Ιστότοπο («Περιεχόμενο βάσης δεδομένων») προστατεύονται από ειδικό δικαίωμα του παρόχου της βάσης δεδομένων. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς μαζί μας, το Περιεχόμενο της Βάσης Δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο στην έκταση και με τον τρόπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται καμία εξαγωγή (αντιγραφή) ή χρήση (διάθεση στο κοινό) του Περιεχομένου της Βάσης Δεδομένων ή ενός ποιοτικά ή ποσοτικά σημαντικού μέρους του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας.

  10. Μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μηχανισμό, εργαλείο, λογισμικό ή διαδικασία που έχει ή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας, την ασφάλεια του Διαδικτύου ή άλλων χρηστών του Διαδικτύου. Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνετε τον διακομιστή μας στον οποίο φιλοξενείται ο Ιστότοπος με αυτοματοποιημένα αιτήματα, ούτε επιτρέπεται να βοηθήσετε οποιονδήποτε τρίτο σε μια τέτοια δραστηριότητα. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση ή αντίστροφη μηχανίκευση του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με ενσωμάτωση, συγκέντρωση, απόξεση ή αναδημιουργία χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις.

  11. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή η παραβίαση των ειδικών δικαιωμάτων του παρόχου της βάσης δεδομένων μπορεί να επιφέρει αστική, διοικητική ή ποινική ευθύνη.

 3. Συναψη συμβασης παροχης υπηρεσιων

  1. Υποβολή πρότασης. Μπορείτε να υποβάλλετε πρόταση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών κλικ στο κουμπί «Συνέχεια μέσω E-mail», συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις πληροφορίες στη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στην Εφαρμογή («Αίτηση εγγραφής»). Εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη φόρμα αίτησης εγγραφής είναι σωστές για τους σκοπούς των παρόντων Όρων χρήσης.

  2. Αποδοχή της πρότασης. Μετά την παραλαβή μιας Αίτησης Εγγραφής, θα στείλουμε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στην Αίτηση Εγγραφής («Διεύθυνση Χρήστη») τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταστεί ο λογαριασμός του Χρήστη λειτουργικός ή για να σας επιτραπεί η χρήση της υπηρεσίας («Αποδοχή»). Με την παράδοση της Αποδοχής σε εσάς, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει συναφθεί.

  3. Χρήση καταχώρισης τρίτων. Εάν χρησιμοποιείτε μια υπάρχουσα καταχώριση σε τρίτον (για παράδειγμα, μια καταχώριση σε κοινωνικό δίκτυο), μπορείτε να μας στείλετε μια πρόταση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί με το λογότυπο, το εμπορικό σήμα ή την επωνυμία της υπηρεσίας του τρίτου. Μετά την παράδοση της πρότασης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση σε εμάς, θα σας επιτραπεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, συνάπτεται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

  4. Συναίνεση για την παροχή της υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αμέσως μετά τη σύναψή της, ακόμη και πριν από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

  5. Κόστος των μέσων επικοινωνίας. Συμφωνείτε με τη χρήση απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας κατά τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Τα έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση ενός μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως σε σχέση με τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών (π.χ. έξοδα σύνδεσης στο διαδίκτυο) βαρύνουν εσάς και δεν διαφέρουν από τη βασική τιμή για τη χρήση του μέσου επικοινωνίας.

 4. Περιεχόμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

  1. Αντικείμενο της σύμβασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μέσω του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των λειτουργιών που υπόκεινται σε εγγραφή. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών ή περιεχομένου μπορεί να εξαρτάται από την καταβολή ενός τέλους, τη συμπλήρωση μιας ορισμένης ηλικίας, μια σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας που υποστηρίζουμε.

  2. Περιεχόμενο της σύμβασης. Οι όροι χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

  3. Γλώσσα σύμβασης. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάπτεται στην Ελληνική Γλώσσα.

 5. Λογαριασμος χρηστη

  1. Προστασία λογαριασμού. Η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη εξασφαλίζεται με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Συμφωνείτε ότι τα δεδομένα σύνδεσής σας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση σε άλλους δικτυακούς τόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με εμάς. Υποχρεούστε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη σας και αναγνωρίζετε ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της υποχρέωσής σας.

  2. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Μπορούμε να σας εμποδίσουμε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό χρήστη σας, ιδίως εάν παραβιάσετε τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Χρήσης).

 6. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Αδυναμία παροχής της υπηρεσίας. Ενδέχεται να μην παράσχουμε την υπηρεσία εάν αυτό εμποδίζεται από δυσκολίες εκ μέρους σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Ειδικότερα, δεν θα παρέχουμε την υπηρεσία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, διακοπής δικτύου δεδομένων, άλλων βλαβών που προκαλούνται από τρίτους ή θεομηνίες.

  2. Διακοπές υπηρεσιών. Κατά την παροχή της υπηρεσίας ενδέχεται να προκύψουν διακοπές, προσωρινοί περιορισμοί, διακοπές ή υποβάθμιση της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει στην υπηρεσία ενδέχεται να μην υποστηριχθούν από εμάς, να καταστραφούν ή να υποβαθμιστούν με άλλο τρόπο.

  3. Περιορισμός της ποιότητας υπηρεσίας. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν ευθυνόμαστε για (i) τυχόν δυσλειτουργίες των προγραμμάτων υπολογιστών που σχετίζονται με τον Ιστότοπο που διαθέτουμε, (ii) σφάλματα ή ιούς που οδηγούν σε απώλεια δεδομένων, (iii) οποιαδήποτε άλλη βλάβη στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, στο κινητό τηλέφωνο ή στην κινητή συσκευή ή στο λογισμικό, (iv) σφάλματα (συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων στις εισόδους, στα δεδομένα που παρουσιάζονται και στα αποτελέσματα) και (v) τυχόν προσπάθειες από εσάς να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με μεθόδους, μέσα ή τρόπους που δεν προβλέπονται από εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε, να τροποποιήσουμε, να αφαιρέσουμε ή/και να προσθέσουμε στον Ιστότοπο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, καθώς και το δικαίωμα να αναστείλουμε τη χρήση του Ιστοτόπου μας από εσάς κατά καιρούς. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.

  4. Σφάλματα. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε σφάλματα σχετικά με τον λογαριασμό σας στον Ιστότοπο ή οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε εσφαλμένου υπολογισμού, ψευδούς παρουσίασης, εσφαλμένων χρεώσεων, τελών, προμήθειας, μπόνους ή πληρωμών ή οποιασδήποτε μετατροπής νομίσματος, κατά περίπτωση).

  5. Περιορισμός ευθύνης. Εμείς (συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων, διευθυντών, αντιπροσώπων και υπαλλήλων μας) και οι θυγατρικές μας δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, επακόλουθη, ειδική, ποινική ή παραδειγματικού χαρακτήρα ζημία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απώλειας δεδομένων, κερδών, εσόδων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ευκαιριών, υπεραξίας, φήμης ή διακοπής της επιχείρησης ή για οποιεσδήποτε απώλειες που δεν είναι προβλέψιμες από εμάς και προκύπτουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς.

  6. Αποζημίωση. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται ως έχουν και συμφωνείτε να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις πληροφορίες σε αυτόν. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6.5 ανωτέρω, η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 7. Χρήση της υπηρεσίας

  1. Εξατομίκευση του περιεχομένου. Έχετε δικαίωμα να προσαρμόσετε το περιεχόμενο της υπηρεσίας στις δικές σας προτιμήσεις, αλλά μόνο στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που προσφέρονται από την ίδια την υπηρεσία.

  2. Ανεπιθύμητες προωθητικές ενέργειες. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της προστασίας των δεδομένων, των πληροφοριών και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της αποφυγής της απάτης, απαγορεύεται ρητά να αναρτάτε πληροφορίες ή να επικοινωνείτε με τους πελάτες μας για να προσφέρετε ή να προωθήσετε προσφορές, προϊόντα ή διευκολύνσεις στον Ιστότοπο.

  3. Πολιτική κατά της απάτης και της παρενόχλησης. Εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ακατάλληλες και δόλιες δραστηριότητες εντός του Ιστοτόπου. Εάν, κατά την αποκλειστική μας κρίση, διαπιστωθεί ότι έχετε επιχειρήσει να εξαπατήσετε εμάς ή/και οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστοτόπου με οποιονδήποτε τρόπο, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή/και να κλείσουμε τον λογαριασμό σας ή/και να σας απαγορεύσουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 8. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

  1. Χειρισμός καταγγελιών. Οι καταγγελίες των καταναλωτών διεκπεραιώνονται από εμάς μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης στη διεύθυνση επικοινωνίας (βλ. άρθρο 12.6). Θα στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό του παραπόνου σας στη διεύθυνση του Χρήστη.

  2. Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Αρμόδιος φορέας για την εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι ο δικτυακός τόπος https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ εσάς και εμάς στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

  3. Σημείο επαφής με τον καταναλωτή. Ένα σημείο επαφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών) βρίσκεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να δραστηριοποιούμαστε βάσει εμπορικής άδειας της τσεχικής. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων μας ασκείται από τις αρμόδιες αρχές της τσεχική στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η εποπτεία στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασκείται από την εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας, τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

  5. Καταγγελίες ελαττωμάτων. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών όσον αφορά την ευθύνη μας για ελαττώματα των υπηρεσιών διέπονται από το σχετικό γενικά εφαρμοστέο δίκαιο. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ευθύνη μας για ελαττώματα των υπηρεσιών επικοινωνώντας μαζί μας στην έδρα μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας (βλ. άρθρο 12.6).

  6. Επικοινωνία μεταξύ των μερών. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλη η αλληλογραφία που σχετίζεται με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών παραδίδεται στο άλλο μέρος σε μορφή κειμένου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η επίδοση σε εσάς θα γίνεται επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του χρήστη.

 9. Προστασια δεδομενων

  1. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας για ενημέρωση κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γκπδ») μέσω ενός ειδικού εγγράφου με την ονομασία «Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων»).

  2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα πρέπει να διαβάζονται και να ερμηνεύονται μαζί με τη Δήλωση Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

 10. Cookies

  1. Εργαλείο συγκατάθεσης cookie. Η λήψη της συγκατάθεσής σας και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των cookies στον Ιστότοπο πραγματοποιείται μέσω ενός ειδικού εργαλείου που διαχειρίζεται τρίτος.

 11. Διαρκεια της συμβασης παροχης υπηρεσιων

  1. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση που η σύμβαση δεν μπορεί να ανακληθεί, εσείς, ως καταναλωτής, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη σύναψή της. Για την υπαναχώρηση αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα του εντύπου που σας παρέχουμε.

  2. Αποτελεσματικότητα της σύμβασης. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών τίθεται σε ισχύ με την εκτέλεσή της. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

  3. Καταγγελία της σύμβασης. Μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας de facto τον λογαριασμό του Χρήστη. Μπορείτε επίσης να καταγγείλετε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ζητώντας μας να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

  4. Καταγγελία της σύμβασης από εμάς. Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Χρήσης) ή από γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς ή σε άλλες περιπτώσεις, μπορούμε να καταγγείλουμε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Η καταγγελία της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο ισχύει με την επίδοση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του χρήστη. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών λήγει μόλις η καταγγελία αυτή τεθεί σε ισχύ.

 12. Τελικες διαταξεις

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο. Η σχέση που δημιουργείται από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών διέπεται από το δίκαιο της Τσεχία. Η επιλογή του δικαίου σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση δεν σας στερεί την προστασία που παρέχουν οι διατάξεις της έννομης τάξης από τις οποίες δεν μπορεί να γίνει παρέκκλιση με σύμβαση και οι οποίες θα ίσχυαν σε αντίθετη περίπτωση ελλείψει επιλογής δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι).

  2. Δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Έχουμε συμφωνήσει με τη δικαιοδοσία και την έδρα των δικαστηρίων της Τσεχία.

  3. Μονομερής αλλαγή των Όρων Χρήσης. Μπορούμε να τροποποιήσουμε μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον θεωρούμε ότι οι αλλαγές αυτές βασίζονται σε έγκυρους και δικαιολογημένους λόγους. Θα ειδοποιηθείτε για την τροποποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας παραδοθεί στη διεύθυνση του χρήστη ή μέσω πλαισίου διαλόγου στον Ιστότοπο. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο πλαίσιο διαλόγου στον Ιστότοπο, αλλά σε καμία περίπτωση νωρίτερα από τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα που ειδοποιηθήκατε για την εν λόγω τροποποίηση. Μπορείτε να αρνηθείτε τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης πριν αυτοί τεθούν σε ισχύ και, στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλετε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12.4 των παρόντων Όρων Χρήσης.

  4. Συναίνεση στην αλλαγή των Όρων Χρήσης. Συμφωνώντας με τη νέα έκδοση των Όρων χρήσης, οι προηγούμενοι Όροι χρήσης παύουν να ισχύουν και η νέα έκδοση των Όρων χρήσης γίνεται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12.3 των Όρων και της χρήσης, οι αλλαγές στους Όρους και τη χρήση μπορούν επίσης να γίνουν με τη ρητή επιβεβαίωση (συγκατάθεσή σας). Δίνοντας τη ρητή συγκατάθεσή σας στη νέα έκδοση των Όρων και της χρήσης, η νέα έκδοση γίνεται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών από την ισχύουσα ημερομηνία. Αυτή η ρητή συγκατάθεση μπορεί να δοθεί μέσω ενός πλαισίου διαλόγου στον Ιστότοπο ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

  5. Προσβασιμότητα της σύμβασης. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης, αρχειοθετείται από εμάς σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη από το κοινό.

  6. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας έχουν ως εξής: διεύθυνση παράδοσης Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 15800, Πράγα 5, Τσεχία Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@livesport.eu.

  7. Εκχώρηση της σύμβασης. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να εκχωρήσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο.

Στην Πράγα Στις 01.04.2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Παράρτημα αριθ. 1 στους Όρους Χρήσης - Έντυπο υπαναχώρησης καταναλωτή

Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε το παρόν έντυπο και επιστρέψτε το σε εμάς εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Αποδέκτης (χειριστής):

Livesport s.r.o.

Έδρα: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 15800, Πράγα 5, Τσεχία

Αριθμός εταιρείας: 274 33 722

Με το παρόν αποχωρείτε από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνήφθη στις:
Το όνομα και το επώνυμό σας:
Η κατοικία σας:
Το email εγγραφής σας:
Ημερομηνία:
Η υπογραφή σας: (εάν το παρόν έντυπο αποστέλλεται σε έντυπη μορφή)

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |