Soccer24.com

Mainos
Mainos
Mainos
24 Sport network:
Yksityisyyskäytännöt

Johdanto

Livesport s.r.o. (”me”) kunnioittaa käyttäjiensä (”sinä” tai ”te”) yksityisyyttä. Nämä henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot (”Tiedot”) kuvaavat, miten keräämme, käytämme, luovutamme ja suojaamme henkilötietojasi verkkosivustoomme liittyen paikasta ja kieliversiosta riippumatta (”Verkkosivusto”). Käsittelemme henkilötietojasi Verkkosivuston käytön, Verkkosivustoon rekisteröitymisen ja suoramarkkinoinnin yhteydessä sekä tallennettaessa HTTP-evästeitä laitteeseesi.

 1. Yrityksemme ja yhteystietomme

  1. Yhtiömme, joka toimii henkilötietojesi rekisterinpitäjänä, on Livesport s.r.o. - osakeyhtiön, jonka rekisteröity osoite on Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Tšekin tasavalta, ID 274 33 722, rekisteröity Prahan kunnantuomioistuimessa pidettävään kaupparekisteriin, arkistomerkki C113331.

  2. Yhteystietomme ovat seuraavat: postiosoite Livesport s.r.o. - osakeyhtiön, jonka rekisteröity osoite on Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Tšekin tasavalta, sähköpostiosoite privacy@livesport.eu.

  3. Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan, johon voit ottaa yhteyttä kaikissa henkilötietojesi käsittelyyn ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä asioissa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo@livesport.eu.

 2. KÄSITTELY VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN JA REKISTERÖITYMISEN YHTEYDESSÄ

  1. Verkkosivuston käytön yhteydessä käsiteltävät tiedot. Jos käytät Verkkosivustoa, käsittelemme jäljempänä mainittuihin B- ja C-tarkoituksiin Verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (IP-osoite, maantieteellinen sijainti, käyttöjärjestelmän tiedot, selaimen tyyppi ja versio sekä Verkkosivuston käyttäjäasetukset), jotka saadaan automaattisesti Verkkosivustoa käytettäessä, ja tietoja iästäsi, jos olet antanut meille tällaisia tietoja.

  2. Rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä käsiteltävät tiedot. Jos luot tilin Verkkosivustoon tai kirjaudut Verkkosivustoon muille alustoillemme tai muihin tuotteisiimme aiemmin luodun tilin avulla, käsittelemme lisäksi seuraavanlaisia henkilötietojasi, kun käytät Verkkosivustoa alla mainittuihin tarkoituksiin A, B ja C:

   1. tilisi luonnin yhteydessä meille antamasi yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite);

   2. ikätiedot, jos niitä vaaditaan rekisteröitymiseen tai kirjautumisen jälkeen;

   3. Verkkosivuston ominaisuuksien käyttöön liittyvät tiedot (esim. äänestykset tai suosikkijoukkueet);

   4. salanimitunnus Verkkosivuston toiminnan valvontaan ja teknisten vikojen ilmoittamiseen, muut salanimitunnukset, jotka olemme ottaneet käyttöön suojellaksemme sinua; jos olet päättänyt rekisteröityä tai kirjautua Verkkosivustoon kolmannen osapuolen (esim. Facebook, Gmail, Apple) tilin kautta, käsittelemme myös nimeäsi, valokuvaasi ja valtuutetun kolmannen osapuolen luomaa ja kirjautumista varten antamaa salanimitunnusta;

   5. tiedot mahdollisista Verkkosivustossa tekemistäsi ostoksista.

  3. Käsittelyn tarkoitukset. Käsittelemme henkilötietojasi tarvittavassa määrin seuraavia tarkoituksia varten:

   • Käyttötarkoitus A: Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on täyttää välillämme oleva sopimus tai antaa meille mahdollisuus ryhtyä toimiin ennen tällaisen sopimuksen tekemistä rekisteröitymisen tai Verkkosivustoon kirjautumisen yhteydessä.

   • Käyttötarkoitus B: Edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa Verkkosivuston tekninen suorituskyky eli Verkkosivuston moitteeton ja sujuva toiminta sekä raportoitujen teknisten virheiden selvitys ja Verkkosivuston toiminnan myöhempi optimointi (virheiden ehkäisy tulevaisuudessa).

    Olemme arvioineet, onko henkilötietojasi mahdollista käsitellä tätä tarkoitusta varten, ja olemme myös suorittaneet tarvittavan suhteellisuustestin, jossa arvioidaan oikeuksiesi suojaamiseen liittyviä etuja ja meidän etujamme. Kun otetaan huomioon, että suurin osa käsittelemistämme henkilötiedoista on saatavilla muihin tarkoituksiin, että käytämme salanimitunnuksia, että virheiden poisto on myös Verkkosivuston käyttäjän etujen mukaista ja että Verkkosivuston myöhempi optimointi on kaikkien Verkkosivuston käyttäjien etujen mukaista, olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että sinun etusi tai henkilötietojesi suojaamiseen liittyvät keskeiset oikeutesi ja vapautesi eivät ole tärkeämpiä kuin edellä mainitut oikeutetut etumme.

   • Käyttötarkoitus C: Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on täyttää lakisääteiset velvollisuutemme erityisesti verotuksen, kirjanpidon ja mainonnan sääntelyn aloilla.

  4. Oikeusperusta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta kunkin käyttötarkoituksen osalta on seuraava:

   1. Käyttötarkoitus A: käsittely on tarpeen välillämme olevan sopimuksen täyttämiseksi tai voidaksemme ryhtyä toimiin ennen tällaisen sopimuksen tekemistä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antaman luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaata liikkuvuutta ja direktiivin 95/46/EY kumoamista koskevan asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) (”Asetus”) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa on kuvattu.

   2. Käyttötarkoitus B: oikeutettu etumme Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla varmistaa Verkkosivuston tekninen toiminta.

   3. Käyttötarkoitus C: Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen.

  5. Säilytysaika. Henkilötietojasi käsitellään

   • käyttötarkoituksen A tapauksessa kolmen (3) vuoden ajan sopimuksen päättymisestä;

   • käyttötarkoituksen B tapauksessa sopimuksen voimassaolon ajan, jos sinulla on tili palvelussamme, tai yhden kuukauden ajan Verkkosivuston käytön jälkeen, jos et ole luonut tiliä; ja

   • käyttötarkoituksen C tapauksessa niin kauan kuin se on tarpeen sellaisten lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, jotka sisältyvät sovellettavaan, yleisesti sitovaan lainsäädäntöön.

  6. Muut vastaanottajat. Meille teknisiä toimintoja, kuten isännöinti- ja ohjelmistokehityspalveluita, tarjoavat henkilöt ja muut konserniimme kuuluvat yritykset (”konsernimme”), voivat olla muita henkilötietojesi vastaanottajia. Yleisesti sitovan lainsäädännön velvoittamissa tapauksissa myös asianomaiset viranomaiset voivat olla henkilötietojesi vastaanottajia, jotta he voivat täyttää yleisesti sitovan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa.

  7. Oikeutesi. Asetuksessa säädetyin edellytyksin ja ilmoitetuista käyttötarkoituksista riippuen sinulla on oikeus pyytää, että annamme sinulle pääsyn henkilötietoihisi ja oikeuden oikaista tai poistaa henkilötietojasi tai rajoittaa niiden käsittelyä sekä oikeuden saada henkilötietosi siirrettyä. Huomaa, että saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen tällaisen pyynnön täyttämistä.

   1. Jos epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu tai rikotaan Asetusta, sinulla on muun muassa oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti sen EU-jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa sinulla on vakinainen asuin- tai työpaikka tai jossa väitetty Asetuksen rikkominen on tapahtunut.

   2. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä käyttötarkoitusta B varten. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä käyttötarkoitusta B varten, emme jatka henkilötietojesi käsittelyä, ellemme voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää omat etusi, oikeutesi tai vapautesi, tai että käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

   3. Et ole velvollinen antamaan henkilötietojasi meille. Henkilötietojen antaminen on kuitenkin välttämätön edellytys käyttötarkoituksen A eli sopimuksen tekemisen ja täytäntöönpanon kannalta. Jos et anna henkilötietojasi, sopimusta ei voida tehdä tai panna täytäntöön, mikä voi estää sinua hyödyntämästä tiettyjä Verkkosivuston ominaisuuksia ja ostoksia, jotka ovat vain rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla. Henkilötietojesi käsittely käyttötarkoitusta C varten on lakisääteinen vaatimus, jotta voit tehdä ostoksia Verkkosivustossa.

 3. KÄSITTELY REKISTERÖIDYILLE KÄYTTÄJILLE SUUNNATTUA SUORAMARKKINOINTIA VARTEN

  1. Käsiteltävät tiedot. Jos rekisteröidyt Verkkosivustoon tai kirjaudut Verkkosivustoon muille alustoillemme tai muihin tuotteisiimme aiemmin luodun tilin avulla (asiakkaanamme), voimme lähettää sinulle kaupallisia viestejä (markkinointitarjouksia) omista vastaavista palveluistamme yleisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, ja tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia tietoja:

   1. tilisi luonnin yhteydessä meille antamasi yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite);

   2. salanimitunnukset, jotka olemme ottaneet käyttöön suojellaksemme sinua; jos olet päättänyt rekisteröityä tai kirjautua Verkkosivustoon kolmannen osapuolen (esim. Facebook, Gmail, Apple) tilin kautta, käsittelemme myös kyseisen valtuutetun kolmannen osapuolen luomaa ja kirjautumista varten antamaa salanimitunnusta.

   Tämä henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseesi, mutta sinulla on kuitenkin oikeus milloin tahansa vastustaa tätä käsittelyä.

  2. Käsittelyn tarkoitus. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on lähettää sinulle eli asiakkaallemme kaupallisia viestejä yleisesti sitovan lainsäädännön mukaisesti.

  3. Oikeusperusta. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta on se, että käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme vuoksi Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

  4. Oikeutetut etumme. Oikeutettu etumme perustuu siihen, että olet asiakkaamme (käyttäjämme) ja että olemme antaneet sinulle selkeän, ilmaisen ja helppokäyttöisen mahdollisuuden kieltäytyä kaupallisten viestien vastaanotosta henkilötietojesi keräämisen yhteydessä.

   1. Kun lähetämme kaupallisia viestejä, toimimme yleisesti sitovan lainsäädännön mukaisesti.

   2. Asetuksen 47 kohdan johdanto-osassa todetaan muun muassa, että ”henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna”.

   3. Olemme arvioineet, onko henkilötietojesi käsittely kaupallisten viestien lähettämistä varten laillista, ja olemme myös suorittaneet tarvittavan suhteellisuustestin, jossa arvioidaan oikeuksiesi suojaamiseen liittyviä etuja ja meidän etujamme. Kun otetaan huomioon, että kaupallisten viestien lähettämistä koskevassa yleisesti sitovassa lainsäädännössä asetetut edellytykset on aiemmin täytetty ja että voit milloin tahansa kieltäytyä uusista kaupallisista viesteistä, olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että sinun etusi tai vapaaehtoisesti antamiesi henkilötietojen suojaamiseen liittyvät keskeiset oikeutesi ja vapautesi eivät ole tärkeämpiä kuin kaupallisten viestien lähettämiseen liittyvät oikeutetut etumme.

   4. Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat ja se, että voit kohtuudella odottaa, että henkilötietojasi käsitellään kaupallisten viestien lähettämistä varten, katsomme, että oikeutettu etumme muodostaa oikeusperustan henkilötietojesi käsittelylle kaupallisten viestien lähettämistä varten.

  5. Säilytysaika. Käsittelemme henkilötietojasi kolmen (3) vuoden ajan sopimuksesi päättymisestä, kuitenkin enintään siihen asti, kun vastustat henkilötietojesi käsittelyä kaupallisten viestien lähettämistä varten tai muuten pyydät käsittelyn lopettamista esimerkiksi käyttämällä oikeuttasi vaatia henkilötietojesi poistamista.

  6. Muut vastaanottajat. Henkilötietojesi muita vastaanottajia ovat meille ohjeidemme mukaisesti markkinointipalveluita tarjoavat henkilöt, verkkosivustoamme tai mobiilisovelluksiamme ylläpitävät henkilöt (tietojen käsittelijät) ja muut konserniimme kuuluvat yritykset.

  7. Oikeutesi. Asetuksessa säädetyin edellytyksin sinulla on oikeus pyytää, että annamme sinulle pääsyn henkilötietoihisi ja oikeuden oikaista tai poistaa henkilötietojasi tai rajoittaa niiden käsittelyä.

   1. Jos epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu tai rikotaan Asetusta, sinulla on muun muassa oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti sen EU-jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa sinulla on vakinainen asuin- tai työpaikka tai jossa väitetty Asetuksen rikkominen on tapahtunut.

   2. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tällaiseen suoramarkkinointiin liittyvä profilointi. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietojasi ei enää käsitellä kyseisiin tarkoituksiin.

 4. KÄSITTELY SUORAMARKKINOINTIA VARTEN (SUOSTUMUKSELLASI)

  1. Käsiteltävät tiedot. Suostumuksellasi käsittelemme tietojasi, kuten

   1. tilisi luonnin yhteydessä meille antamasi yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite);

   2. ikätiedot, jos olet antanut ne meille;

   3. salanimitunnukset, jotka olemme ottaneet käyttöön suojellaksemme sinua; jos olet päättänyt rekisteröityä tai kirjautua Verkkosivustoon kolmannen osapuolen (esim. Facebook, Gmail, Apple) tilin kautta, käsittelemme myös kyseisen valtuutetun kolmannen osapuolen luomaa ja kirjautumista varten antamaa salanimitunnusta;

   4. tiedot Verkkosivuston käytöstäsi (esim. IP-osoite ja maantieteellinen sijainti) ja laitteesi tiedot (esim. käyttöjärjestelmä, selaimen nimi ja versio), jotka kerätään automaattisesti käyttäessäsi Verkkosivustoa,

   voidaksemme lähettää sinulle meitä, konserniamme tai kolmansia osapuolia mainostavia kaupallisia viestejä (markkinointitarjouksia) tai suorittaa muita sinuun kohdistuvia markkinointitoimia. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu nimenomaiseen suostumukseesi, jonka voit milloin tahansa peruuttaa.

  2. Käsittelyn tarkoitus. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on lähettää sinulle kaupallisia viestejä ja suorittaa muita sinuun kohdistuvia markkinointitoimia.

  3. Oikeusperusta. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta on meille antamasi suostumus Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

  4. Säilytysaika. Käsittelemme (säilytämme) henkilötietojasi neljän (4) vuoden ajan siitä päivästä, kun olemme vastaanottaneet tietojesi käsittelyä koskevan suostumuksesi, ja käsittely lopetetaan, jos peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten.

  5. Muut vastaanottajat. Henkilötietojesi vastaanottajia ovat myös henkilöt, jotka tarjoavat meille markkinointi- ja mainontapalveluita, erityisesti täällä luetellut tahot, ja henkilöt, jotka ylläpitävät verkkosivustoamme tai mobiilisovellustamme, sekä muut konserniimme kuuluvat yritykset (henkilötietojen käsittelijät) ja yleisimmin käytetyt yhteisöpalvelut, kuten Facebook, Twitter ja LinkedIn (rekisterinpitäjänä tai yhteisrekisterinpitäjänä tapauksen mukaan).

  6. Oikeutesi. Asetuksessa säädetyin edellytyksin sinulla on oikeus pyytää, että annamme sinulle pääsyn henkilötietoihisi ja oikeuden oikaista tai poistaa henkilötietojasi tai rajoittaa niiden käsittelyä sekä oikeuden saada henkilötietosi siirrettyä.

   1. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi meille antamiesi henkilötietojen käsittelyyn. Tämä ei vaikuta henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista. Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn napsauttamalla missä tahansa lähettämässämme kaupallisessa viestissä olevaa hyperlinkkiä tai lähettämällä sähköpostia yhteysosoitteeseemme (ks. näiden tietojen kohta 1.2).

   2. Jos epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu tai rikotaan Asetusta, sinulla on muun muassa oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti sen EU-jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa sinulla on vakinainen asuin- tai työpaikka tai jossa väitetty Asetuksen rikkominen on tapahtunut.

   3. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa henkilötietoja. Henkilötietojen antamiseen ei ole lakisääteistä tai sopimukseen perustuvaa tarvetta eikä se ole edellytys sopimuksen solmimiselle.

 5. TIETOJEN KÄSITTELY HTTP-EVÄSTEIDEN ASETTAMISEKSI LAITTEESEESI

  1. Käsiteltävät tiedot. Verkkosivustossa sijaitsevan evästepalkin (”Palkki”) kautta voit antaa meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, joka liittyy http-evästeiden tallentamiseen laitteeseesi.

   Paikka: Praha Päivämäärä: 9. 10. 2023

  2. Käsittelyn tarkoitus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset vaihtelevat tallennettujen evästeiden luonteen mukaan, ja tarkempia tietoja löydät Palkista tai muusta julkaisemastamme asiakirjasta.

  3. Oikeusperusta. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta on meille antamasi suostumus Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

  4. Säilytysaika. Yksittäisten evästeiden tallentamiseen liittyvien henkilötietojen käsittelyaikaa koskevat tiedot vaihtelevat tallennettujen evästeiden luonteen mukaan, ja tarkempia tietoja löydät Palkista tai muusta julkaisemastamme asiakirjasta.

  5. Muut vastaanottajat. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät vaihtelevat tallennettujen evästeiden luonteen mukaan, ja tarkempia tietoja löydät Palkista tai muusta julkaisemastamme asiakirjasta.

  6. Oikeutesi. Asetuksessa säädetyin edellytyksin sinulla on oikeus pyytää, että annamme sinulle pääsyn henkilötietoihisi ja oikeuden oikaista tai poistaa henkilötietojasi tai rajoittaa niiden käsittelyä sekä oikeuden saada henkilötietosi siirrettyä.

   1. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi meille antamiesi henkilötietojen käsittelyyn. Tämä ei vaikuta henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista. Voit peruuttaa suostumuksesi Verkkosivuston kautta.

   2. Jos epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu tai rikotaan Asetusta, sinulla on muun muassa oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti sen EU-jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa sinulla on vakinainen asuin- tai työpaikka tai jossa väitetty Asetuksen rikkominen on tapahtunut.

   3. Et ole velvollinen antamaan henkilötietojasi. Henkilötietojen antamiseen ei ole lakisääteistä tai sopimukseen perustuvaa tarvetta eikä se ole edellytys sopimuksen solmimiselle.

 6. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

  1. Henkilötietojesi suojaamiseksi käytämme hallinnollisia, teknisiä ja tilannekohtaisia turvatoimia yleisesti sitovan lainsäädännön mukaisesti.

 7. Muut tiedot

  1. Automatisoitu päätöksenteko. Emme tee automatisoituja yksittäispäätöksiä Asetuksen 22 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

  2. Kolmansien osapuolten toimet. Emme ole vastuussa niiden kolmansien osapuolten toimista, joille luovutat henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja, eikä meillä ole valtuuksia ohjata tai valvoa kolmansien osapuolten tarjousten lähettämistä. Jos et enää halua vastaanottaa yhteydenottoja, sähköpostia tai muita viestejä kolmansilta osapuolilta, ole suoraan yhteydessä kyseiseen kolmanteen osapuoleen.

 8. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU-ALUEEN ULKOPUOLELLE

  1. Emme aio siirtää henkilötietojasi tarkoituksellisesti kolmanteen maahan (EU:n ulkopuoliseen maahan) tai kansainväliselle organisaatiolle, mutta jotkin yhteistyökumppanimme, kuten muut edellä mainitut henkilötietojen vastaanottajat, voivat kuitenkin sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa tai tallentaa tietoja EU:n ulkopuolella sijaitseviin palvelimiin. Tällöin voi käydä niin, että tietojasi siirretään kolmansiin maihin (EU:n ulkopuoliseen maahan) Asetuksessa tarkoitetulla tavalla, mukaan lukien sellaisiin maihin, joiden kohdalla Euroopan komissio ei ole vielä päättänyt, mikä on riittävä EU:n lainsäädäntöä vastaava tietosuoja. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään ja suojataan sekä normaalin tietosuojakäytäntömme mukaisesti että käyttämällä asianmukaisia turvajärjestelyjä, jotka on mainittu Asetuksen 46 artiklassa ja jotka löytyvät esimerkiksi täältä.

 9. Muutokset

  1. Ilmoitamme sinulle kaikista näihin Tietoihin tehtävistä muutoksista.

  2. Kehotamme sinua tutustumaan näihin Tietoihin säännöllisesti, jotta pystyt tietoisena oikeuksistasi.

Livesport s.r.o.