Soccer24.com

Annonce
Annonce
Annonce
24 Sport network:
Fortrolighedspolitik

Indledende information

Livesport s.r.o. ("vi", "vores" or "os") respekterer deres brugeres (“dig” eller “dine”) ret til privatliv. Denne information om behandling af persondata (“Information”) forklarer, hvordan vi indsamler, offentliggør og beskytter dine persondata i forbindelse med vores website i en hvilken som helst sprogversion eller lokation (“Websitet”). Vi behandler dine persondata i forbindelse med dit brug af Websitet, registrering på Websitet, i forbindelse med direkte markedsføring og i forbindelse med lagringen af HTTP cookies på din enhed.

 1. Vores identitet og kontaktdetaljer

  1. Vi, som kontrollør af dine persondata, er Livesport s.r.o., et aktieselskab med registreret kontor i Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Aspira Business Centre, Tjekkiet, personidentifikationsnummer 274 33 722, registreret i handelsregisteret ved byretten i Prag under journalnummer C 113331.

  2. Vores kontaktdetaljer er som følger. Postadresse Bucharova 2928/14a, Aspira Business Centre, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Tjekkiet, e-mailadresse: privacy@livesport.eu.

  3. Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, som du kan kontakte om alle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger og udøvelsen af dine rettigheder ved at sende en e-mail til dpo@livesport.eu.

 2. BEHANDLING I FORBINDELSE MED BRUG AF WEBSITET OG DIN REGISTRERING

  1. Specificering af behandling ved brug af Websitet. Hvis du bruger Websitet, behandler vi, til de B og C formål, som er beskrevet nedenfor, datapunkter relateret til din brug af Websitet (IP-adresse, Geo IP, data om operativsystem og din enheds hardware, brugerindstillinger på Websitet), som bliver indsamlet automatisk, når du bruger Websitet og information om din alder, hvis du har opgivet sådan information til os.

  2. Specifikationer vedrørende behandling af registrering og login. Hvis du opretter en konto eller logger ind på Websitet med en tidligere oprettet konto fra vores øvrige platforme eller produkter, vil vi behandle din persondata yderligere, når du bruger Websitet til formål A, B, C nedenfor, såsom:

   1. kontaktdetaljer, inklusiv den e-mail, du oplyste til os, da du oprettede din konto;

   2. dine aldersoplysninger, hvis påkrævet i forbindelse med registrering eller login;

   3. data relateret til brugen af Webstedets funktioner (f.eks. stemmer i afstemninger eller favorithold);

   4. en pseudonymiseret identifikator til at monitorere Websitets funktionsdygtighed og rapportere tekniske fejl (Crashlytics ID), andre pseudonymiserede identifikatorer, som vi har foranstaltet for at beskytte dig, og hvis du har valgt at registrere eller logge ind på Websitet gennem din eksisterende konto hos en tredjepart (f.eks. Facebook, Gmail, Apple), behandler vi også dit navn, profilbillede og en tredjeparts-genereret pseudonymiseret identifikator tilvejebragt af sådan autoriseret tredjepart til at logge ind;

   5. data om dine tidligere køb på Websitet, hvis nogle.

   1. behandling af dine personlige data er ikke baseret på dit samtykke, men du har til hver en tid ret til at gøre indsigelser mod denne behandling.

  3. Formål med behandling. Vi behandler dine persondata i den udstrækning, det er nødvendigt, til følgende formål:

   • for formål A i en periode på tre (3) år fra slutningen af din kontrakt;

   • for formål B gennem hele kontraktens længde, hvis du har en konto hos os, eller i 1 måned efter brug af Websitet, hvis du ikke har en konto; og

   • for formål C så lang tid som nødvendigt for at efterleve juridiske forpligtelser.

  4. Formål A: Formålet med at behandle dine persondata er at udføre en kontrakt mellem dig og os eller for at vi kan bestræbe os herpå forud for indgåelse af sådan en kontrakt i forbindelse med din registrering eller login på Websitet.

  5. Formål B: Formålet med behandlingen af føromtalte persondata er at sikre Websitets tekniske drift, dvs. en ordentlig og problemfri betjening af Websitet og de relaterede fejlfindingsvejledninger til rapporterede tekniske fejl og efterfølgende optimering (forebyggelse af fejl fremadrettet) af Websitet.

   Vi har foretaget en vurdering af, hvorvidt det er muligt at behandle dine personlige data til dette formål og vi har til samme formål også foretaget den nødvendige proportionalitetstest, som udligner interesserne i at beskytte dine rettigheder mod vores rettigheder. Vi har konkluderet, at set i lyset af, at det meste af den data, vi behandler, er tilgængelig til andre formål, at vi bruger pseudonymiserede identifikatorer, at debugging også er i brugeren af Websitets interesse, og at den efterfølgende optimering af Websitet er i alle brugere af Websitets interesse, lader det ikke til, at dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder til at beskytte dine persondata opvejer vores legitime interesser som fremlagt ovenfor.

   1. BEHANDLING RELATERET TIL DIREKTE MARKEDSFØRING TIL REGISTREREDE BRUGERE

    1. Specifikationer omkring behandling. Hvis du opretter en konto på Websitet eller logger ind på Websitet med en tidligere oprettet konto fra vore andre platforme eller produkter, kan vi sende dig kommunikationer i kommercielt øjemed (reklame/marketing tilbud) vedrørende vores egne lignende services i overensstemmelse med gældende lovgivning, og til dette formål behandler vi:

     3.1.1. kontaktdetaljer, inklusiv den e-mail, du oplyste til os, da du oprettede din konto.

     3.1.2. pseudonymiserede identifikatorer, som vi har bragt i stand for at beskytte dig, og de steder, hvor du har valgt at registrere dig til eller logge ind på Websitet gennem din eksisterende konto hos en tredjepart (f.eks. Facebook, Gmail, Apple) bruger vi også en pseudonymiseret identifikator, som er genereret og leveret af tredjeparten til det formål at logge ind;

  6. Formål C: Formålet med at behandle dine persondata er at efterleve vores juridiske forpligtelser, især på områderne skat, bogføring og annonceringsregler.

   1. Retsgrundlag. Retsgrundlaget for behandlingen af persondata til hvert formål er som følger:

    1. For formål A, det faktum at sådan behandling er nødvendig for at udføre kontrakten mellem dig og os, eller for at vi kan bestræbe os herpå forud for indgåelse af sådan en kontrakt inden for betydningen af Art. 6(1)(b) af Regulativ (EU) 2016/679 af Europa Parlamentet og Rådet af 27 April 2016 om beskyttelse af biologiske personer, med hensyn til behandling af personlige data og om sådan datas frie bevægelighed og ophævelse af Direktiv 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (“Regulativet”)

    2. for formål B, vores legitime interesse under Art. 6(1)(f) af Regulativet er at sikre den tekniske drift af Websitet.

    3. for formål C er at efterleve vores juridiske forpligtelser under Art. 6(1)(c) af Regulativet.

   2. Tilbageholdelsesperiode. Dine persondata vil blive behandlet:

  7. Øvrige modtagere. Personer, der leverer tekniske aktiviteter til os, inklusive personer, som leverer hosting og software udviklings services, og andre firmaer i vores gruppe (“vores gruppe”) kan være modtagere af dine personlige data. I de tilfælde, hvor vi efter generelt bindende lovgivning er nødt til at gøre sådan, kan relevante offentlige myndigheder ligeledes udgøre endnu en modtager af dine personlige data, med det formål at opfylde deres forpligtelser under generelt bindende lovgivning.

  8. Dine rettigheder. Underlagt bestemmelserne i Regulativet og afhængig af det erklærede formål, har du ret til at anmode om adgang til dine personlige data, retten til berigtigelse eller sletning af dine personlige data eller begrænsning af dens behandling samt retten til dine personlige datas bevægelighed. Vær opmærksom på, at vi måske vil bede dig bekræfte din identitet, inden vi kan efterleve en sådan anmodning.

   1. Hvis du mistænker, at behandlingen af dine personlige data har været eller er i strid med Regulativet, har du ret til, inter alia, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især til en tilsynsmyndighed i det EU-medlemsland, hvor du er sædvanligt bosiddende, har din arbejdsplads eller på stedet, hvor den påståede overtrædelse af Regulativet fandt sted.

   2. Du har ret til på hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personlige data til formål B. Hvis du gør indsigelse til behandlingen af dine personlige data til formål B, vil vi ikke længere behandle dine personlige data medmindre vi kan fremvise et overbevisende, legitimt grundlag for behandlingen, som tilsidesætter interesserne eller dine rettigheder og friheder eller hvor sådanne data er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare vores retskrav.

   3. Du er ikke forpligtet til at indgive dine personlige data til os. Men indgivelse af dine persondata er et nødvendigt krav i forhold til formål A, det vil sige, for at kunne indgå og udføre kontrakten, og uden at indgive dine persondata, kan kontrakten ikke indgås eller udføres, hvilket kan forhindre dig i at benytte visse funktioner og køb på Websitet, som kun er tilgængelige for registrerede brugere. Behandlingen af dine personlige data til formål C er et lovkrav i forbindelse med dit eventuelle køb på Websitet.

 3. Formål med behandling. Formålet med at behandle dine personlige data er at sende kommunikationer i kommercielt øjemed til dig, som vores kunde, i overensstemmelse med generelle, bindende lovbestemmelser.

 4. Lovgrundlag. Lovgrundlaget for at behandle dine personlige data er, at denne behandling er nødvendig for formålet med vores legitime interesser inden for betydningen af Art. 6(1)(f) af Regulativet.

 5. Vores legitime interesser. Vores legitime interesse er baseret på det faktum, at du er vores kunde (bruger), og at vi har givet dig en klar, tydelig, gratis og enkel mulighed for at afvise brugen af dine elektroniske kontaktinformationer til at sende kommunikationer i kommercielt øjemed under indsamlingen af dine personlige data.

  1. Når vi sender kommunikationer i kommercielt øjemed, handler vi i overensstemmelse med generelt bindende, juridisk lovgivning.

  2. Præamblen til punkt 47 i Regulativet fastslår, blandt andre ting, at “behandlingen af personlige data med henblik på direkte marketing formål må opfattes som behandling udført ud af legitim interesse.

  3. Vi har lavet en vurdering af, hvorvidt det er lovligt at behandle dine personlige data til det formål at sende kommunikationer i kommercielt øjemed og vi har også udført de nødvendige proportionalitetstests, som vurderer interesserne i at beskytte dine rettigheder og vores interesser. Vi har konkluderet, at i lyset af den tidligere opfyldelse af de forudsætninger, som indgår i den generelle, bindende lovgivning om udsendelse af kommunikationer i forretningsmæssigt øjemed samt i lyset af det faktum, at du på ethvert tidspunkt kan afvise yderligere kommunikationer i forretningsmæssig øjemed, lader det ikke til, at dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder til at beskytte dine personlige data, som du frivilligt har indgivet, opvejer vores legitime interesser i at sende kommunikationer i forretningsmæssigt øjemed.

  4. I lyset af ovenstående og det faktum, at du med rimelighed kan forvente dine personlige data behandlet med det formål at sende dig kommunikationer i forretningsmæssige øjemed, betragter vi vores legitime interesse som juridisk grundlag for at behandle dine personlige data med det formål at sende dig kommunikationer i forretningsmæssig øjemed.

 6. Tilbageholdelsesperiode. Dine personlige data bliver behandlet af os i en periode på tre (3) år fra slutningen af din kontrakt, men aldrig længere end til du gør indsigelse eller enhver anden lignende forespørgsel om behandlingen af dine personlige data til det formål at sende kommunikationer i forretningsmæssige øjemed fra os, inklusiv din ret til sletning af persondata.

 7. Øvrige modtagere. Personer, der leverer marketing services til os efter vores instruktioner, personer der driver vores website eller Mobilapplikation (databehandlere) og andre virksomheder i vores gruppe, udgør øvrige modtagere af dine personlige data.

 8. Dine rettigheder. Underlagt betingelserne i Regulativet, har du ret til at bede om, at vi giver dig adgang til dine personlige data, ret til genoprettelse eller sletning af dine personlige data, eller ret til at begrænse behandlingen af dine personlige data.

  1. Hvis du mistænker, at behandlingen af dine personlige data har krænket eller krænker Regulativet, har du ret til, inter alia, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, i særdeleshed en tilsynsmyndighed i det EU-medlemsland, hvor du er sædvanligt bosiddende, har din arbejdsplads, eller der, hvor den påståede krænkelse af Regulativet fandt sted.

  2. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til markedsføringsformål, inklusive profilering, hvor profileringen relaterer sig til sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til markedsføringsformål, vil dine personlige data ikke længere behandles til sådanne formål.

 9. BEHANDLING RELATERET TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (MED DIT SAMTYKKE)

  1. Behandlingsspecifikationer. Med dit samtykke, behandler vi dine:

   1. kontaktdetaljer, inklusiv den e-mail, som du oplyste til os, da du oprettede din konto;

   2. aldersinformation, hvis du har oplyst dette til os;

   3. de pseudonymiserede identifikatorer, som vi har bragt i stand for at beskytte dig og, hvor du har valgt at oprette dig eller logge ind på Websitet gennem din eksisterende konto hos en tredjepart (f.eks. Facebook, Gmail, Apple), behandler vi også den pseudonymiserede identifikator, som er genereret og tilvejebragt af sådan tredjepart til at logge ind;

   4. data om din brug af Websitet (f.eks. IP-adresse og Geo IP) og identifikationsdata relateret til din enhed (f.eks. UUID/UDID), hvilket indsamles automatisk ved din anvendelse af Websitet.

   til det formål at sende kommunikationer i forretningsmæssige øjemed (marketing tilbud), som promoverer os, vores gruppe eller tredjepart med det formål at udføre marketingaktiviteter rettet mod dig, inklusiv marketing profilering og efterfølgende personalisering af den annoncering, der vises. Behandlingen af persondata er baseret på dit udtrykkelige samtykke, som du har ret til at trække tilbage på hvilket som helst tidspunkt.

  2. Formålet med behandling. Formålet med at behandle dine personlige data er at sende dig kommunikationer i forretningsmæssige øjemed og at udføre øvrige markedsføringsaktiviteter rettet mod dig, inklusiv marketing profilering og efterfølgende personalisering af den annoncering, der vises.

  3. Lovgrundlag. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige data er det samtykke, du har givet til os, i Art. 6(1)(a) af Regulativets betydning.

  4. Tilbageholdelsesperiode. Vi behandler (beholder) dine personlige data i en periode på fire (4) år fra modtagelsen af dit samtykke til at behandle dataen, og behandlingen vil stoppe, hvis du tilbagetrækker dit samtykke til at behandle dine personlige data til dette formål.

  5. Øvrige modtagere. Personer, som leverer marketing og annonceringsservices til os, i særdeleshed enhederne oplistet her, såvel som personer, der driver vores website eller Websitet og andre virksomheder i vores gruppe (databehandlere), og de mest udbredte sociale netværk såsom Facebook, Twitter, LinkedIn (som styrende eller delvist styrende alt efter, hvad som er tilfældet) udgør øvrige modtagere af dine personlige data.

  6. Dine rettigheder. Underlagt betingelserne udstukket i Regulativet, har du ret til bede om, at vi giver dig adgang til dine personlige data, ret til genoprettelse eller sletning af dine personlige data eller begrænsning af dens behandling, og retten til dine personlige datas bevægelighed.

   1. Du har ret til på ethvert tidspunkt at tilbagekalde det samtykke, du har givet os til at behandle dine personlige data. Dette påvirker ikke lovligheden af behandlingen af dine personlige data forud for en sådan tilbagekaldelse af samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personlige data ved at klikke på det hyperlink, som findes i enhver kommerciel kommunikation, vi sender til dig, ved at bruge den relevante knap på Websitet eller ved at sende en e-mail besked til vores kontakt e-mailadresse. (se Art. 1.2. i denne Information).

   2. Hvis du mistænker, at behandlingen af dine personlige data har krænket eller krænker Regulativet, har du ret til, blandt andre ting, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, i særdeleshed en tilsynsmyndighed i det EU-medlemsland, hvor du er sædvanligt bosiddende, har din arbejdsplads, eller der, hvor den påståede krænkelse af Regulativet fandt sted.

   3. Du har ingen forpligtelse til at angive personlige data. Behandlingen af dine personlige data er ikke en juridisk eller kontraktmæssig nødvendig, ej heller er det et krav for at indgå en kontrakt.

 10. BEHANDLING RELATERET TIL ANALYSE AF BRUGEN AF MOBILAPPLIKATION

  1. Behandlingsspecifikationer. Via cookie-baren på Websitet (“Baren”) kan du give os dit samtykke til at behandle dine personlige data i forbindelse med lagringen af http cookies på din enhed.

   I Prag på 09.10.2023

  2. Formål med behandling. Formålene med behandling af persondata varierer alt efter typen af cookies, som lagres, og du kan finde mere detaljeret information herom i Baren eller i et andet dokument udgivet af os.

  3. Lovgrundlag. Lovgrundlaget for behandlingen af dine personlige data er det samtykke, du giver os inden for betydningen af Art. 6(1)(a) af Regulativet.

  4. Tilbageholdelsesperiode. Information om tilbageholdelsesperioden af persondata i forhold til lagring af individuelle cookies varierer afhængig af typen af cookies, som lagres.

  5. Øvrige modtagere. Kategorierne af modtagere af persondata varierer afhængig af typen af cookies, som lagres, og du kan finde mere detaljeret information herom i Baren eller i et andet dokument udgivet af os.

  6. Dine rettigheder. Underlagt betingelserne udstukket i Regulativet, har du ret til bede om, at vi giver dig adgang til dine personlige data, ret til genoprettelse eller sletning af dine personlige data eller begrænsning af dens behandling, og retten til dine personlige datas bevægelighed.

   1. Du har ret til at tilbagekalde det samtykke til behandlingen af dine personlige data, du har givet os, på et hvilket som helst tidspunkt. Dette påvirker ikke lovligheden af behandlingen af dine personlige data forud for en sådan tilbagekaldelse af samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personlige data via Websitet.

   2. Hvis du mistænker, at behandlingen af dine personlige data har været eller er i strid med Regulativet, har du ret til, blandt andre ting, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især med en tilsynsmyndighed i det EU-medlemsland, hvor du er sædvanligt bosiddende, har din arbejdsplads eller på stedet, hvor den påståede overtrædelse af Regulativet fandt sted.

   3. Du er ikke forpligtet til at indgive dine personlige data. Indgivelse af persondata er ikke en juridisk eller kontraktuel nødvendighed, ej heller er det et krav for at indgå en kontrakt.

 11. DIN INFORMATIONS SIKKERHED

  1. For at beskytte dine personlige data, bruger vi administrative, tekniske og faktuelle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med generelt, bindende juridisk lovgivning.

 12. YDERLIGERE INFORMATION

  1. Automatiseret beslutningstagning. Vi udfører ikke automatiseret beslutningstagning inden for betydningen af Art. 22 af Regulativet.

  2. Tredjeparts aktiviteter. Vi er ikke ansvarlige for aktiviteter hos tredjeparter til hvem, du oplyser personlig eller sensitiv information, og vi har ingen autoritet over at administrere eller kontrollere udsendelsen af tredjeparts tilbud. Hvis du ikke længere ønsker at modtage korrespondancer, e-mails eller andre kommunikationer fra tredjeparter, så kontakt venligst sådanne tredjeparter direkte.

 13. OVERFØRSEL AF PERSONDATA UDEN FOR EU

  1. Vi tilsigter ikke bevidst at overføre dine personlige data til et tredjeverdensland (ikke-EU) eller international organisation, men nogle af vores partnere, såsom de øvrige modtagere af persondata nævnt ovenfor, kan være baseret i ikke-EU-lande eller opbevare data på servere lokaliseret uden for EU. I sådanne tilfælde, kan der forekomme “overførsel af dine data til tredjeverdenslande (til et land uden for EU)” inden for betydningen af Regulativet, inklusiv til lande for hvem Europa Kommissionen endnu ikke har vedtaget, at der foreligger tilstrækkelig beskyttelse identisk med EU-lov. I sådanne tilfælde, vil vi sørge for, at dine personlige data bliver behandlet og beskyttet både i overensstemmelse med vores standard privatlivspolitik, men også gennem de fornødne værn, som fremgår af Art. 46 af Regulativet, og er tilgængelige, for eksempel, her.

 14. ÆNDRINGER OG TILFØJELSER

  1. Vi vil advisere dig om enhver ændring til denne information.

  2. Vi opfordrer dig til at tjekke denne information jævnligt så du er oplyst om dine rettigheder.

Livesport s.r.o.