# Name Age
Goalkeepers
1 Akimoto Yota 32 30 0 0 0
25 Matsubara Shuhei 27 0 0 0 0
31 Sanada Kota 20 0 0 0 0
21 Tomii Daiki 30 4 0 0 0
Defenders
3 Freire 30 16 2 6 0
29 Fukushima Hayato 19 0 0 0 0
50 Kobayashi Shota 28 23 1 1 0
44 Mori Shunya 24 0 0 0 0
6 Okamoto Takuya 27 21 0 3 1
8 Ono Kazunari ? 23 1 5 0
23 Onoda Masahito 23 10 1 0 0
5 Sugioka Daiki 21 28 2 2 0
37 Tachi Koki 21 0 0 0 0
Midfielders
19 Kaneko Daiki 21 18 2 3 0
18 Matsuda Temma 24 32 3 1 0
14 Nakagawa Hiroto 25 10 0 1 0
16 Saito Mitsuki 20 26 1 2 0
30 Shibata Sosuke 18 1 0 0 0
28 Suzuki Tochi 19 22 0 4 0
39 Taketomi Kosuke ? 18 5 2 0
7 Umesaki Tsukasa ? 23 2 0 0
10 Yamada Naoki 29 9 1 0 0
13 Yamane Miki 25 31 2 4 0
Forwards
20 Crislan 27 6 0 0 0
9 Ibusuki Hiroshi 28 14 1 2 0
15 Noda Ryunosuke ? 23 4 1 0
36 Tokac Omer 19 1 0 0 0
26 Yamaguchi Kazuki 24 2 0 0 0
11 Yamasaki Ryogo 27 31 5 4 0
Coach
Takahashi Kenji 49
Ukishima Bin ?

Australia & Oceania